SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

01.05.2022 r. 18. rocznica wstąpienia Polski bo Unii Europejskiej.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

Tego dnia nastąpiło rozszerzenie Unii Europejskiej o 10 krajów Europy Środkowej i Południowej

  • Cypr,
  • Czechy,
  • Estonia,
  • Litwa,
  • Łotwa,
  • Malta,
  • Polska,
  • Słowacja,
  • Słowenia
  • Węgry.

Było to największe rozszerzenie UE w historii.


Źródło grafiki: https://www.facebook.com/photo?fbid=366829522147602&set=a.142810781216145

Pokaż mniej

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"