SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Z okazji Światowego Dnia Roweru 3 czerwca (#WorldBicycleDay), ustanowionego z inicjatywy Polaka prof. Leszka Sibilskiego rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z 12 kwietnia 2018 roku (rezolucja 72/272), zachęcamy do włączenia się w promocję Polski także poprzez aktywność sportową, np. w drodze do pracy.

Wydarzenie jakim jest Światowy Dzień Roweru, a którego celem jest m.in. promocja szacunku do środowiska naturalnego, wzajemnego zrozumienia, kultury pokoju, zrównoważonego transportu, obchodzone będzie także w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Jest ono doskonałą okazją nie tylko do promowania zdrowego i sprzyjającego środowisku naturalnemu stylu życia, sportu rowerowego, ale także do wzmacniania pozytywnego wizerunku naszego kraju oraz opowieści o Polsce, jej walorach turystycznych, w tym niezwykłych trasach rowerowych czy znaczeniu polskiego przemysłu rowerowego. Polska jest 4. producentem rowerów w Unii Europejskiej i 9. eksporterem w wymiarze globalnym.

#WorldBicycleDay warto wykorzystać do promocji wspólnie z władzami lokalnymi i innymi organizacjami działającymi w województwach.

W komunikacji w mediach społecznościowych w piątek 3 czerwca proszę wykorzystać następujące hashtagi: #June3WorldBicycleDay, #WorldBicycleDay, #BicycleDiplomacy i #PolishBicycleDiplomacy.

Z uwagi na trwającą w Ukrainie wojnę gorąco zachęcamy również do wykorzystania tych obchodów do promocji pokoju w Ukrainie.

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"