SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Aplikuj na wakujące stanowiska pracy w ramach UNICEF na całym świecie – ważne informacje.

Szanowni Państwo,

Szef Służby Zagranicznej Minister Arkady Rzegocki zaprasza do zapoznania się z aktualną ofertą i przekazuje informację o wakujących stanowiskach pracy w ramach UNICEF na całym świecie (link do strony UNICEF  https://jobs.unicef.org/en-us/listing/).

Dużo ofert dotyczy pracy w ramach UNICEF w Europie: Ukraina, Białoruś, Albania, Rumunia i są to stanowiska proponowane na czas określony (fixed term) w związku z wojną w Ukrainie.

Zwracamy szczególną uwagę na stanowiska dostępne wyłączenie dla obywateli polskich (biegła znajomość języka polskiego), w tym stanowisko eksperta (national officer – NO)  ds. ochrony dzieci (przemoc wobec dzieci i przemoc na tle seksualnym – link do oferty: https://jobs.unicef.org/en-us/job/552247/readvertisement-child-protection-specialist-genderbased-violence-and-violence-against-children-noc-temporary-appointment-364-days-in-warsaw-poland-only-polish-nationals-can-apply.

Jest to stanowisko na czas określony (364 dni) w Warszawie, w ramach działającego w Polsce mechanizmu Refugee Emergency Response, skierowanego na rzecz pomocy uchodźcom ukraińskim. Szczegółowe informacje dotyczące opisu stanowiska, w tym kwalifikacji i doświadczenia kandydatów, wynagrodzenia i innych świadczeń znajdują się w podanym linku. Za pośrednictwem tego linku można także składać samodzielnie aplikacje, w przypadku tego stanowiska do dnia 24 lipca br.

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"