SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Program stażowy

Program Stażowy UNESCO jest okazją dla studentów i niedawnych absolwentów do poznania mandatu, programów i procesów UNESCO, a także poszerzenia swojej wiedzy akademickiej i technicznej poprzez zadania praktyczne.

Kto może złożyć wniosek?

Wiek: Aby złożyć wniosek, musisz mieć co najmniej 20 lat.

Kwalifikacje akademickie w momencie zgłoszenia do programu stażowego:

 • Jesteś obecnie zapisany na studia magisterskie (studia magisterskie, doktoranckie lub równoważne, drugi stopień uniwersytecki lub wyższy).
 • Niedawno ukończyłeś studia z tytułem magistra lub doktora (lub drugim stopniem, jak określono powyżej), 12 miesięcy przed rozpoczęciem stażu.
 • Należy pamiętać, że kandydaci, którzy ukończyli studia stacjonarne, ale nie są zapisani na studia magisterskie, nie mogą się ubiegać.
 • Kandydaci na przydział sekretariatu/asystenta lub techniczno/zawodowy muszą być zapisani do szkoły sekretarskiej lub specjalistycznej instytucji technicznej/zawodowej i muszą mieć ukończony ostatni rok studiów lub niedawno ukończyć (w ciągu ostatnich 12 miesięcy) szkoła lub instytucja.
 • Języki: Powinieneś doskonale władać językiem angielskim lub francuskim w mowie i piśmie. Praktyczna znajomość drugiego języka (angielskiego lub francuskiego) jest atutem i może być wymagana do odbycia stażu w pracach sekretarskich i asystenckich w Centrali.
 • Umiejętności obsługi komputera: Musisz mieć doskonałą znajomość systemów komputerowych i oprogramowania biurowego.
 • Gracz zespołowy: Powinieneś być w stanie dobrze pracować w zespole i dostosować się do międzynarodowego środowiska pracy.
 • Umiejętności komunikacyjne: Powinieneś posiadać silne umiejętności interpersonalne i komunikacyjne.

Należy pamiętać:

 • Czas trwania:  Minimalny czas trwania stażu to jeden miesiąc, a maksymalny to sześć miesięcy.
 • Wiza: Powinieneś być odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych wiz.
 • Podróż: Musisz zorganizować i sfinansować podróż do miejsca, w którym odbędziesz staż.
 • Ubezpieczenie zdrowotne: Musisz przedstawić dowód posiadania pełnego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującego w kraju, w którym odbywasz staż i przez cały okres stażu. UNESCO zapewni jedynie ograniczoną ochronę ubezpieczeniową do 30 000 USD na wypadek choroby, niepełnosprawności lub śmierci w okresie stażu.
 • Zaświadczenie lekarskie: Przed rozpoczęciem stażu musisz przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy. Należy pamiętać, że zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione przez wykwalifikowanego lekarza i NIE należy przesyłać żadnej poufnej dokumentacji medycznej (wyniki badań, zdjęcia rentgenowskie itp.).
 • Dokumenty uzupełniające:  Przed rozpoczęciem stażu musisz przedstawić dowód tożsamości/zaświadczenie o przyjęciu/dyplom (jeśli niedawno ukończyłeś studia).
 • Urlop: Stażyści mają prawo do 2,5 dnia urlopu miesięcznie podczas stażu.

Przed przystąpieniem do aplikacji:

 • Przygotuj list motywacyjny i życiorys przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Masz tylko godzinę na zakończenie procesu.
 • Upewnij się, że Twoje dane kontaktowe będą ważne przez następne 6 miesięcy.
 • W zgłoszeniu można używać wyłącznie języka angielskiego lub francuskiego.
 • Prosimy o dostarczenie nieoficjalnego tłumaczenia dokumentów na francuski lub angielski, jeśli nie są one w tych językach.
 • Możesz złożyć tylko jeden wniosek.

WAŻNE:

 • UNESCO nie wynagradza stażystów. Nie ma żadnej rekompensaty, finansowej lub innej za zadania związane ze stażem.
 • Nawet jeśli się kwalifikujesz, nie ma gwarancji umieszczenia. Otrzymujemy więcej zgłoszeń od wykwalifikowanych kandydatów niż jesteśmy w stanie złożyć.
 • Twoja aplikacja będzie dalej dostępna dla menedżerów UNESCO na całym świecie i pozostanie na naszym portalu stażowym przez okres sześciu miesięcy.
 • Nie odpowiadamy na każdego kandydata. Jeśli zostanie wybrana, menedżer skontaktuje się z Tobą bezpośrednio. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy nie otrzymasz żadnej aktualizacji, oznacza to, że Twoja aplikacja nie została rozpatrzona pozytywnie.

Formularz personalny do aplikacji stażowej:

https://en.unesco.org/careers/internships/candidatures/internships/application

Źródło:

https://en.unesco.org/careers/internships

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"