SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

United Nations Academic Impact – zapraszamy do aplikowania

United Nations Academic Impact UNAI zrzesza instytucje i uczelnie wyższe z całego świata w celu rozpowszechniania wiedzy na temat ONZ oraz współdziałania w realizacji misji ONZ (w takich dziedzinach jak: prawa człowieka, dostęp do edukacji, zrównoważony rozwój czy rozwiązywanie konfliktów) Kto może dołączyć do UNAI? Członkostwo w UNAI jest otwarte dla instytucji szkolnictwa wyższego przyznających … Continue reading “United Nations Academic Impact – zapraszamy do aplikowania”

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"