SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapraszamy młodzież i uczniów szkół średnich do udziału w grze miejskiej organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie pt.: “ROMANYZM W SZCZECINIE”. Gra rozegrana zostanie 24 września 2022 r.

W 1822 roku ukazało się pierwsze wydanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które dały początek polskiemu romantyzmowi. Z okazji 200. rocznicy tego doniosłego wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Celem gry jest poprzez szereg  opowieści, pytań, zagadek i innych zadań zapoznanie uczestników
z najważniejszymi postaciami i wydarzeniami związanymi z polskim (i nie tylko) romantyzmem, jednym z najważniejszych lub najbardziej rozpoznawalnych okresów w historii. Idee romantyzmu wywarły ogromny wpływ na tworzoną w tym czasie sztukę tzn. literaturę (poezję i prozę), muzykę, rzeźbiarstwo, malarstwo ale też ogólnie na sposób życia społeczeństwa.

Gra prowadzona będzie na terenie miasta Szczecin oraz interaktywnie, ponieważ uczestnicy, część informacji o zasadach udziału w grze oraz dalszych zadaniach do wykonania w Punktach Kontrolnych otrzymywać będą poprzez smartfony. Uczestnicy będą musieli wykazać się nie tylko wiedzą o ważnych postaciach i wydarzeniach polskiego romantyzmu, ale często rozwiązać zagadki logiczne lub wykazać się sprawnością umysłową, manualna lub fizyczną. Gra składać się będzie z 12 Punktów Kontrolnych. Uczestnicy będą rozpoczynali grę w różnych Punktach Kontrolnych, na których po rozwiązaniu odpowiedniej zagadki dostaną instrukcję dotarcia do następnego Punktu Kontrolnego. Za prawidłowość i szybkość rozwiązywania zagadek uczestnicy otrzymają punkty. Za konieczność podpowiedzi przy rozwiązywaniu zagadek punkty będą odejmowane. Suma uzyskanych punktów oraz czas wykonania pełnego okrążenia gry będzie podstawą do ustalenia kolejności poszczególnych zespołów na mecie gry.

Trasę gry można pokonać pieszo (ok. 7 km), ale nie ma też zakazu korzystania z innych środków przemieszczania się po mieście np. hulajnogi, rowery czy komunikacja miejska (oprócz samochodów osobowych).

W grze można było wziąć udział pojedynczo lub w grupach do 4 osób. Uczestnictwo w grze należy zgłosić do Pani Sonii Pańczyk-Mura z LO nr XI w Szczecinie. Każdy z uczestników (osoba lub grupa osób) losowo otrzymała adres Punktu Kontrolnego, od którego rozpoczynała grę.

Zwycięzcą gry został zespół który najszybciej pokona całą trasę gry i zdobędzie najwięcej punktów.

Dla zwycięzców (pierwsze 3 zespoły) przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe (książki, gry, słodycze), a dla wszystkich uczestników słodkie upominki.

Autorką scenariusza, grafiki niezbędnej do przeprowadzenia gry jest Pani Sonia Pańczuk-Mura przy wydatnej kreatywnej pomocy Darii, uczennicy LO nr XI w Szczecinie.

Przebieg gry zostanie nagrany i umieszczony na naszej stronie Internetowej i na kanale RDM e Szczecinie na YouTube.

Udział w grze jest bezpłatny.

Gra miejska „Romantyzm w Szczecinie” wpisuje się w ogólna akcję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Progranu Wieloletniego „Niepodległa” pod nazwą Romantyzm 2022. Poniżej informacje o wydarzeniach z tym związanych.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=66BA7109583C32A6C12588680038613B

https://romantyzm2022.pl/

https://youtu.be/NaDsSv-gRd8

ZAPRASZAMY

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"