SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata #RODMonline Przystanek Historia – Historia dyplomacji – „Dyplomacja polska okresu II wojny światowej” 29.09.2022 r. godz. 17:30 Szczecin

Debata #RODMonline Przystanek Historia – Historia dyplomacji – „Dyplomacja polska okresu II wojny światowej”.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie zapraszają w czwartek 29.09.2022 r. o godz. 17:30 (sala Przystanek Historia w Centrum Posejdon pl. Brama Portowa 1 w Szczecinie) na debatę w ramach cyklu Przystanek Historia pt.:  „Historia dyplomacji – Dyplomacja polska okresu II wojny światowej”.

W dyskusji udział wezmą:

  • Prof. dr hab. Jacek Tebinka – kierownik w Zakładzie Historii Najnowszej i Myśli Politycznej XIX i XX wieku Instytutu Politologii na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończył studia historyczne w 1988 r. i politologiczne w 1990 r. Autor monografii „Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939-1945”, Warszawa 1998 (Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 1999 oraz Nagroda Porozumienia Wydawców Książki Historycznej KLIO 1999). Wspólnie z Markiem K. Kamińskim wydał zbiór dokumentów „Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej”, Warszawa 1999, a z Bogusławem Gogolem wspomnienia Leona Kozłowskiego, „Moje przeżycia w więzieniu sowieckim i na wolności w czasie wojny w Rosji Sowieckiej”, Warszawa 2001. Z red. Adamem Grabowskim wydał książkę pt.: „Na wolność przez Lizbonę. Ostatnie okręty polskich nadziei”. Spośród wielu artykułów i recenzji w czasopismach naukowych, które opublikował warto wymienić: „Służby specjalne Wielkiej Brytanii i Polski w XX wieku. Problem współpracy i rywalizacji”, w: Czas XX wieku – nie tylko w polskiej perspektywie, pod red. R. Wapińskiego, Gdańsk 2000; „Śmierć generała Władysława Sikorskiego w świetle nowych dokumentów brytyjskich”, „Dzieje Najnowsze” 2001, nr 3 oraz „Brytyjska propaganda wobec Polski 1947-1956”, w: Media w PRL. PRL w mediach, Gdańsk 2004. Przedmiotem jego zainteresowań są stosunki brytyjsko-polskie w XX wieku, rola służb specjalnych w dyplomacji oraz historia zimnej wojny.
  • Prof. dr hab. Janusz Faryś – historyk, profesor doktor habilitowany, badacz dwudziestolecia międzywojennego, specjalista w zakresie historii najnowszej Polski oraz historii wojskowości. Pracuje w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego oraz w Instytucie Humanistycznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Członek Polskiej Akademii Nauk. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wybrane wydawnictwa: „Warszawa wieku mego” Leon Babiński, Janusz Faryś, Henryk Walczak (red.), 2020 r.; „Między Moskwą a Berlinem. Wizje polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1939” 2019; ISBN: ; „Od Moraczewskiego do Składkowskiego do Składkowskiego. Gabinety Polski Odrodzonej 1918-1939” Janusz Faryś, Adam Wątor, Henryk Walczak, 2011 r.
  • Prowadzenie red. Rafał Dudkiewicz – dziennikarz, redaktor Polskiego Radia 24

Debata odbędzie się w najbliższy czwartek 29.09.2022 r., godz. 17:30, w Przystanku Historia  w Centrum Posejdon, pl. Brama Portowa 1.

Debata dostępna będzie również online na YouTube na kanale IPNtv

https://www.youtube.com/user/IPNtvPL

i na profilu RODM w Szczecinie na Facebooku

https://www.facebook.com/RODM.Szczecin

ZAPRASZAMY

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"