SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji Niemieckiej w czasie II wojny światowej w latach 1939-1945.

Mamy to.

Otrzymaliśmy właśnie kompletny egzemplarz Raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji Niemieckiej w czasie II wojny światowej w latach 1939-1945.

Na całość Raportu składają się III tomy.

  • Tom I – Opracowanie
  • Tom II – Dokumentacja fotograficzna
  • TOM III – Lista miejsc zbrodni

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem w biurze RODM w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 63, Sektor3, IV piętro, lok. 4/31, w godzinach pracy biura w poniedziałek i wtorek lub w innym terminie po umówieniu telefonicznym pod nr 607 421 254.

Zapraszamy.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"