SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Zapraszamy na relację filmową z debaty #RODMonline “Polak w Niemczech – świecie mitów i stereotypów” 15.12.2022 r. Radio Szczecin

Zapraszamy na relację filmową z debaty #RODMonline pod tytułem „Polak w Niemczech – w świecie mitów i stereotypów”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i Radio Szczecin w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 20:00, w ramach cyklu Kolokwia Ottoniańskie.

Stereotypowe myślenie o Polakach w Niemczech czy o Niemcach w Polsce są wciąż bardzo mocno zakorzenione. Czy te stereotypy mają wpływ na nasze dwustronne stosunki oficjalne i nasze prywatne odnoszenie się do siebie nawzajem. Czy w świetle wciąż odkrywanych, nawet w ostatnim czasie prawdach o Polakach i Niemcach te mity i stereotypy mają jeszcze jakiekolwiek uzasadnienie. Czy jesteśmy w stanie te stereotypy i mity o sobie i w sobie przewalczyć?

Na te i inne pytania postarają się w dyskusji odpowiedzieć:

• prof. Grzegorz Piotr Kucharczyk – profesor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Historii PAN (w latach 2005–2016 kierownik Pracowni Historii Niemiec i Stosunków Polsko-Niemieckich Instytutu Historii PAN w Poznaniu) oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Członek Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Członek Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Kucharczyk

• dr Krzysztof Rak – historyk dyplomacji i filozofii, tłumacz, publicysta, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Dyrektor zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Doktor nauk historycznych. W latach 90. był urzędnikiem w Kancelarii Prezydenta, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2006-2008 był członkiem zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. W latach 2007–2009 pracował w TVP, w tym jako szef „Wiadomości”. Od drugiej połowy lat 90. prowadzi działalność publicystyczną (tematyka międzynarodowa). https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Rak_(historyk)

• dr Wojciech Lizak – historyk, prawnik, , antykwariusz, dr nauk historycznych, znawca historii Szczecina i Ziem Zachodnich. Działacz podziemnych struktur „Solidarności”. Właściciel Antykwariatu Wu-eL i Muzeum Dziedzictwa Kulturowego w którym prezentuje dokumenty i artefakty dotyczące historii Szczecina i Pomorza Zachodniego. https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131050.asp?soid=8F07ED74F7D24530B703111D1EF8675F

• prowadzenie red. Piotr Kobalczyk – kierownik Redakcji Publicystyki Radia Szczecin.

Debata jest rezultatem merytorycznej współpracy Radia Szczecin, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego i Kurii Metropolitarnej Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie w zakresie wzajemnych stosunków polsko-niemieckich i europejskich na przestrzeni 1000 lat współistnienia oraz najbardziej aktualnych problemów polityki i gospodarki dotykających Polski i region Pomorza Zachodniego.

Debata została nagrana 12 grudnia 2022 r. w Instytucie Polskim w Berlinie i odtworzona na antenie Radia Szczecin 15 grudnia 2022 r. o godz. 20:00 w ramach audycji Radio Szczecin na Wieczór.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"