SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

BIULETYN INFORMACYJNY RODM SZCZECIN

Szczyt dla Demokracji z udziałem Prezydenta RP

„Prezydent RP Andrzej Duda wziął udział w organizowanym przez Prezydenta USA Joe Bidena Szczycie dla Demokracji. Polskiemu Prezydentowi podczas inauguracji Szczytu towarzyszyła liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

Spotkanie odbywa się w formie wirtualnej. Biorą w nim udział przywódcy ponad 100 krajów.

Plany Prezydenta na rok 2022

„Szef Biura Polityki Międzynarodowej zapowiedział, że na przyszły rok planowana jest duża aktywnośd Prezydenta Dudy zarówno w Europie, jak i na innych kontynentach. – Jesteśmy jednym z największych paostw europejskich i przyszedł czas na to, by pozwolid sobie na bardziej globalną politykę. W polityce pozaeuropejskiej Prezydent Duda odgrywa zawsze bardzo dużą rolę ze względu na prezydencki charakter większości partnerskich paostw. Planujemy nowe otwarcie w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Południowej oraz rozbudowywanie obecności w regionie Indo–Pacyfiku i większe zaangażowanie na rzecz problemówglobalnych

ZAPYTAJ NAS

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Szczecin

Al. Wojska Polskiego 63

Sektor 3, IV piętro, lok. 4/41
70-462 Szczecin
tel.: +48 91 400 31 37
e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl

 

godziny otwarcia:
poniedziałek 13:00 – 17:00
wtorek 10:00 – 14:00

środa 10:00 – 14:00

MAPA

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"