SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

BIULETYN INFORMACYJNY RODM SZCZECIN

102 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

11 listopada 2018 roku, Polska odzyskała Niepodległość. W tym dniu, po 123 latach zaborów, Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę.

Minister Zbigniew Rau wziął udział w 130. sesji Komitetu Ministrów Rady Europy

W trakcie dyskusji plenarnej minister Zbigniew Rau podkreślił, że wyzwanie jakim jest walka z pandemią COVID-19 nie może stanowić pretekstu dla trwałego ograniczania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności

Minister Zbigniew Rau wziął udział w konferencji ministrów spraw zagranicznych państw Procesu Berlińskiego – Sofia 2020

9 listopada 2020 r. odbyła się w Sofii konferencja ministrów spraw zagranicznych państw Procesu Berlińskiego. – W naszych wysiłkach na rzecz europejskiej przyszłości Bałkanów Zachodnich potrzebujemy synergii podejmowanych działań, której przykładem jest sam Proces Berliński – stwierdził w wystąpieniu minister Zbigniew Rau dodając, że Polska sprawująca obecnie przewodnictwo w ramach V4 stawia wsparcie Bałkanów Zachodnich wysoko na agendzie wyszehradzkiej prezydencji.

ZAPYTAJ NAS

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Szczecin

Al. Wojska Polskiego 63

Sektor 3, IV piętro, lok. 4/41
70-462 Szczecin
tel.: +48 91 400 31 37
e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl

 

godziny otwarcia:
poniedziałek 13:00 – 17:00
wtorek 10:00 – 14:00

środa 10:00 – 14:00

MAPA

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"