SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

BIULETYN INFORMACYJNY RODM SZCZECIN

20. rocznica podpisania Deklaracji Warszawskiej

Deklarację Warszawską przyjęły w 2000 roku delegacje 108 państw i 12 organizacji międzynarodowych. Wyrażono w niej wspólne przywiązanie do celów i zasad ustanowionych w Karcie Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Spotkanie ministra Jacka Czaputowicza z szefami dyplomacji Estonii, Litwy i Łotwy w Tallinnie

Polska rozwija ścisłą współpracę z państwami bałtyckimi w tak trudnym dla Europy i świata momencie. To test solidarności dla nas wszystkich, a dzisiejsze spotkanie pokazuje, że wszelkie problemy
chcemy rozwiązywać wspólnie i w niezbędnej koordynacji – zapewnił szef polskiej dyplomacji, który z ministrami spraw zagranicznych Estonii, Litwy i Łotwy rozmawiał dziś o wspólnych działaniach łagodzących skutki pandemii, polityce bezpieczeństwa, oraz współpracy w UE i regionie.

Spotkanie-ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Turcji

19 czerwca miała miejsce wideokonferencja z udziałem szefów dyplomacji krajów Grupy Wyszehradzkiej i Turcji służyła omówieniu aktualnej sytuacji związanej z perspektywą wzmocnienia współpracy gospodarczej w kontekście wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

ZAPYTAJ NAS

KONTAKT

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Szczecin

Al. Wojska Polskiego 63

Sektor 3, IV piętro, lok. 4/41
70-462 Szczecin
tel.: +48 91 400 31 37
e-mail: rodm@rodm-szczecin.pl

 

godziny otwarcia:
poniedziałek 13:00 – 17:00
wtorek 10:00 – 14:00

środa 10:00 – 14:00

MAPA

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"