SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

WIGILIA BEZ GRANIC – zaprośmy cudzoziemców na Wigilię – akcja społeczna

Zapraszamy serdecznie do włączenia się w dzieło „Wigilia bez Granic”

Zaprośmy do swoich domów na Wigilię 24 grudnia cudzoziemców, którzy mieszkają, pracują lub studiują w Polsce. Udowodnijmy, że przy pustym talerzu znajdzie się miejsce dla tzw. „obcego”. Ale jak go zaprosimy to przestanie być cudzym. Cudzy jest nie tylko ten, który jest z innego narodu, ale także inny Polak nieznany nam. Budujmy więc relacje z cudzoziemcami i uczyńmy tradycję pustego talerza żywą.

Szczególnie prosimy wszystkich polityków, działaczy społecznych, prezydentów miast, ministrów, liderów i przedstawicieli  instytucji państwowych i kulturalnych a także Rektorów wszystkich uczelni wyższych w naszym kraju o aktywne promowanie i osobiste włączenie się w to dzieło przez zaproszenie cudzoziemców do swojego domu na Wigilię.

Jest to dzieło całej Polski i wszystkich Polaków w procesie dawania świadectwa, że Polska zawsze była otwarta i jest aktywna w szerzeniu Pojednania, Solidarności i Pokoju.

Z doświadczenia ubiegłych lat wynika, że kilka tysięcy cudzoziemców, którzy byli obecni na Wigiliach stają się doskonałymi Ambasadorami wizerunku Polski w świecie. Do tej pory w Wigilii tej uczestniczyli cudzoziemcy z całego świata.

Link do spotu telewizyjnego:

https://www.youtube.com/watch?v=HgyGNF1oeAY

który będzie pokazywany na głównych kanałach Telewizji Polskiej od 6 do 15 grudnia.

Pozdrawiam

Prof. Zbigniew Krysiak

Instytut Myśli Schumana

Tel. 796 140 400

Charakterystyka dzieła Wigilia bez Granic

W grudniu 2016 roku odbyła się pierwsza edycja projektu  Wigilia bez Granic zorganizowana przez Instytut Myśli Schumana. Pomysł tego projektu zrodził się 2 miesiące przed Świętami Bożego Narodzenia i jak się w krótkim czasie okazało – odniósł ogromny sukces.  W grudniu 2017 r oraz 2018 r. miała miejsce druga i trzecia edycja Wigilii bez Granic obejmująca już całą Polskę.

Promocja projektu odbyła się w wielu miastach Polski głównie na uczelniach i wśród polskich rodzin, które wykazały wspaniałą gościnność wobec cudzoziemców w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży. W projekcie Wigilia bez Granic w 2016 wzięło udział kilkaset polskich rodzin a w 2017 r. i 2018 r. kilka tysięcy, które z życzliwością i otwartością przyjęły cudzoziemców przy swoich wigilijnych stołach. Zagraniczni goście pochodzili między innymi z takich krajów jak Turcja, Indie, Chiny, Egipt czy Armenia.

Jakie są źródła sukcesu tego dzieła? Wigilia bez Granic polega na budowaniu relacji między ludźmi z różnych krajów poprzez konkretne praktyczne spotkanie na Wigilii. Zazwyczaj pomoc cudzoziemcom czy solidaryzowanie się z nimi przybiera formę pustej i pozbawionej znaczenia deklaracji. Wigilia bez Granic stawia sobie za cel konkretne rezultaty, które na stałe polepszą kontakty między Polakami a cudzoziemcami.

Człowiekiem, który zainspirował nas do tego dzieła jest Robert Schuman. Powszechnie nazywany ojcem Zjednoczonej Europy, który całe życie poświęcił na wprowadzenie jedności, solidarności i pokoju między ludźmi. Jego główną ideą życiową było zbudowanie Europy na wartościach chrześcijańskich. Schuman był zdania, że wszystkie systemy społeczne, gospodarcze i kulturowe powinny opierać się na przyjaznych relacjach między ludźmi. Po drugiej wojnie światowej, dominującymi emocjami wśród społeczeństw Europy były wrogość i nienawiść, natomiast Robert Schuman posiadał niesamowity dar usuwania barier i jednoczenia ludzi. Podążając ideą wyznaczoną przez tego wspaniałego człowieka, Instytut Myśli Schumana wyszedł z inicjatywą stworzenia projektu Wigilii bez Granic, który ma na celu dalsze realizowanie ścieżki wyznaczonej przez Roberta Schumana – ścieżki budowania jedności i życzliwości między ludźmi.

Głównym założeniem projektu jest większa jakość asymilacji obcokrajowców w Polsce poprzez dokładniejsze poznanie polskiej kultury, tradycji i wiary chrześcijańskiej. Zapraszanie cudzoziemców na Wigilię ma służyć polskim rodzinom do poszerzania wiedzy o innych kulturach i przyczyniać się do tworzenia nowych relacji międzyludzkich. W wielu przypadkach, przyjaźnie zawarte przy wigilijnym stole przetrwały do dziś, są kontynuowane i rozwijane.

W ramach projektu, przewidywane są również spotkania integracyjne przed samą Wigilią, na których rodziny goszczące mogą poznać się z wybranymi przez siebie gośćmi, zaś w dalszej kolejności po Wigilii w ciągu roku proponuje się systematyczne spotkania Polaków z obcokrajowcami w tzw. Grupach Schumana. Należy mieć na uwadze, iż w Polsce mieszka wielu cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do nas na długie lata. Bardzo często pochodzą oni z dalekich rejonów świata i bardzo rzadko odwiedzają swoje rodzinne strony. Na polskich uczelniach studiuje ponad 70 tysięcy studentów ze 157 państw, zaś ponad 1 milion obcokrajowców to aktywni zawodowo pracownicy różnych firm w Polsce.

Głównym celem świątecznego projektu stworzonego przez Instytut Myśli Schumana jest jednoczenie ludzi, aby prowadzić do solidarności i pokoju między narodami w duchu idei Roberta Schumana. W tym roku planowane jest zwiększenie promocji projektu w całej Polsce i zaproszenie do niego wszystkich cudzoziemców oraz rodziny, które przyjmowały do swoich domów młodzież na Światowych Dniach Młodzieży w 2016 r.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w inicjatywie Wigilia bez Granic. Niech tradycyjne wolne miejsce i puste nakrycie przy wigilijnym stole w tym roku się zapełni. Zaprośmy naszych bliźnich przybyszów z innych krajów, aby ożywić naszą piękną tradycję.

Niech Wigilia bez Granic będzie wspólnym dziełem całej Polski, aby dać świadectwo Europie i światu, że prawdziwa wspólnota narodów powinna być oparta na jedności, solidarności i pokoju. Niech przez to dzieło Polska pokaże Europie, że istnieje model budowania zdrowej, normalnej i twórczej relacji między ludźmi z różnych narodów, co eliminuje tzw. „zjawisko getta” jakie obserwujemy w krajach Europy Zachodniej. W tym kontekście warto sobie przypominać, że pewne doświadczenia i tradycja dobrego funkcjonowania ludzi z różnych narodów miało miejsce w ramach Wspólnoty Narodów Pierwszej Rzeczpospolitej przez ok. 400 lat.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"