SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Plan inauguracji II kadencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 06.08.2020 r.

W czwartek 6 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00 Andrzej Duda złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym.

Andrzej Duda złoży w czwartek przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpocznie drugą pięcioletnią kadencję prezydencką; wygłosi też orędzie przed ZN i przejmie zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.

O godz. 10 na sali plenarnej w Sejmu rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Narodowego (wspólne obrady Sejmu i Senatu), przed którym Andrzej Duda złoży przysięgę oraz wygłosi orędzie inaugurujące drugą kadencję.

Zgodnie z Konstytucją, Prezydent RP obejmuje urząd po złożeniu wobec ZN następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę można zakończyć słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

O złożenie przysięgi poprosi Prezydenta marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Ona też będzie odczytywała kolejne fragmenty przysięgi, Andrzej Duda będzie powtarzał je za nią.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski przekazał, że po zakończeniu uroczystego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego Prezydent spotka się z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu.

Następnie Andrzej Duda uda się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie odbierze meldunki od dowódcy Garnizonu Warszawa gen. dyw. Roberta Głąba oraz komendanta Służby Ochrony Państwa majora SOP Pawła Olszewskiego.

Po tej uroczystości Prezydent uda się do Archikatedry św. Jana Chrzciciela, gdzie w południe zostanie odprawiona msza św. w intencji Ojczyzny i Prezydenta. Mszy będzie przewodniczył, podobnie jak pięć lat temu, przewodniczący KEP apb Stanisław Gądecki.

Minister Szczerski poinformował, że po zakończeniu mszy św. Prezydent odda hołd swoim nieżyjącym poprzednikom na urzędzie Prezydenta RP; złoży wieńce i kwiaty w miejscach upamiętnienia Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego i Lecha Kaczyńskiego.

O godz. 14 na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość ponownego objęcia przez Andrzeja Dudę przewodnictwa w kapitułach Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski. Pięć lat temu uroczystość ta była połączona z odznaczeniem Prezydenta oboma orderami, tym razem Andrzej Duda obejmie ponownie przewodnictwo w kapitułach tych orderów.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, prezydent z tytułu wyboru na ten urząd staje się Kawalerem Orderu Orła Białego, Wielkim Mistrzem Orderu i przewodniczy Kapitule Orderu. Staje się też Kawalerem Orderu Odrodzenia Polski klasy I i przewodniczy Kapitule jako Wielki Mistrz Orderu.

Później Prezydent uda się na pl. Piłsudskiego, gdzie o godz. 15.30 odbędzie się uroczystość przejęcia przez Andrzeja Dudę zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi. Przewidziano wystąpienie Prezydenta.

Minister Szczerski poinformował, że w związku z sytuacją epidemiczną wszystkie punkty programu inauguracji drugiej kadencji Prezydenta Dudy odbędą się w okrojonej formule, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Podkreślił, że organizacja uroczystości przebiega w konsultacji z Państwowym Inspektorem Sanitarnym.

(PAP)

Źródło:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1894,w-czwartek-andrzej-duda-zlozy-przysiege-przed-zn.html

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"