SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Z okazji Dnia Służby Zagranicznej,
 
wszystkim dyplomatom i pracownikom MSZ, zarówno tym za granicą jak i w kraju
składamy serdeczne życzenia samych sukcesów w pracy dla dobra naszej Ojczyzny, Polski.
 
Pracownicy, wolontariusze i sympatycy RODM w Szczecinie.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"