SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konkurs na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich – termon 12.03.2021 r.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza kolejną edycję Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. W tym roku wprowadzamy jednak dość istotną zmianę, bowiem proponujemy Państwu dwa odrębne i niezależne od siebie postępowania konkursowe:

  • X Otwarty Konkurs
  • Otwarty Konkurs Zdalnie

Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego konkursu, chcemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz, ale nie narzucamy, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia. Różni je natomiast to, w jakiej formie będą realizowane.

Na X Otwarty Konkurs prosimy zgłaszać projekty, które – tak jak dotychczas –  realizowane będą w sposób tradycyjny (w formie konferencji, koncertów, wystaw, festiwali itp.-  słowem, imprez organizowanych „na żywo” z udziałem publiczności)

Z kolei Otwarty Konkurs Zdalnie daje szansę projektom, które mogą być realizowane zdalnie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub wręcz realizowane w sieci, takich jak np. tworzenie bądź rozszerzanie stron internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, podcastów itp.

Czekamy na ciekawe, wartościowe inicjatywy i zapraszamy do udziału w X Otwartym Konkursie i Otwartym Konkursie Zdalnie.

UWAGA! Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, tj.:

  1. harmonogram realizacji przedsięwzięcia
  2. uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335)
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 640)
  4. oświadczenie w sprawie wniosku
  5. informacja o przedsięwzięciu

sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: http://otwartykonkurs.cprdip.pl

Uwaga!

Ponieważ zarówno wniosek dotyczący X Otwartego Konkursu, jak i Otwartego Konkursu Zdalnie wypełnia się za pomocą tego samego generatora, ważne jest, by na pierwszej stronie wypełnianego w generatorze wniosku w punkcie I.0. Rodzaj wniosku wybrać właściwe postępowanie konkursowe, tj. X Otwarty Konkurs albo Otwarty Konkurs Zdalnie.

Wnioski dotyczące projektów z zakresu Otwartego Konkursu Zdalnie, które zostaną zgłoszone w ramach X Otwartego Konkursu  nie będą rozpatrywane z przyczyn formalnych. I odwrotnie.

Wnioski można składać do 12 marca 2021 r.

Źródło:

http://cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.html

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"