SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wykład inauguracyjny XVII Dni Bezpieczeństwa – wykład online “Bezpieczeństwo międzynarodowe w dobie nowych zagrożeń”, poseł Michał Jach.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"