SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych 23 sierpnia 2021 r.

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych – wystąpienie prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego

23 sierpnia oddajemy hołd ofiarom zbrodniczych totalitaryzmów – zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Karola Nawrockiego.

23 sierpnia w 1939 r. ministrowie spraw zagranicznych III Rzeszy i ZSRS, Joachim von Ribbentrop i Wiaczesław Mołotow, podpisali w Moskwie układ o nieagresji, który przesądził o wybuchu wojny, co było równoznaczne z IV rozbiorem ziem polskich. Najważniejszą częścią porozumienia dwóch totalitarnych potęg był dodatkowy, tajny protokół uzgadniający podział Europy Środkowo-Wschodniej (w tym Polski) na niemiecką i sowiecką strefę wpływów. Ustalenia te stanowiły zapowiedź ludobójczej polityki, w tym Holokaustu, a także masowych deportacji oraz represji dokonywanych w imię zbrodniczych idei.

Decyzją Parlamentu Europejskiego od 2008 roku 23 sierpnia obchodzimy  Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. „Wspomnijmy dziś wszystkich tych, którzy padli ofiarą dwóch równie zbrodniczych systemów totalitarnych” – apeluje prezes IPN dr Karol Nawrocki.

https://www.youtube.com/watch?v=FQuZBbnUUPQ&t=21s

Źródło:

https://ipn.gov.pl/pl/historia-z-ipn/148675,Europejski-Dzien-Pamieci-Ofiar-Rezimow-Totalitarnych-wystapienie-prezesa-IPN-dr-.html?fbclid=IwAR1yjhUrmvBDVaqOCKOEUlERpOZcQZmg-B7dYSQLH8IVLFnpp4QT-YCz_gs

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"