SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Orędzie o stanie UE: walka z COVID-19, odbudowa, polityka klimatyczna i zewnętrzna. 15.09.2021 r.

Orędzie o stanie UE: walka z COVID-19, odbudowa, polityka klimatyczna i zewnętrzna

Podczas debaty na temat stanu UE, posłowie podsumowali reakcję UE na kryzys COVID-19 oraz przyszłe wyzwania. Posłowie pytali przewodniczącą Komisji Europejskiej o najpilniejsze wyzwania stojące przed UE.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen rozpoczęła swoje drugie orędzie o stanie Unii Europejskiej, podkreślając, że w obliczu największego globalnego kryzysu zdrowotnego od stulecia, najgłębszego globalnego kryzysu gospodarczego od dziesięcioleci i najpoważniejszego kryzysu planetarnego wszechczasów “postanowiliśmy działać wspólnie. Jako jedna Europa. I możemy być z tego dumni”. Podkreśliła, że Europa znajduje się w światowej czołówce pod względem liczby szczepień, dzieląc się przy tym połową swojej produkcji szczepionek z resztą świata. Obecnie priorytetem jest przyspieszenie globalnych szczepień, kontynuowanie wysiłków w Europie i dobre przygotowanie się na przyszłe pandemie.

Wybiegając w przyszłość, zauważyła, że “cyfryzacja to wielka szansa, którą łatwo zaprzepaścić” i ogłosiła nowy europejski akt prawny o mikrochipach, łączący światowej klasy europejskie możliwości w zakresie badań, projektowania i testowania oraz koordynujący inwestycje unijne i krajowe w półprzewodniki. W kwestii zmian klimatu Ursula von der Leyen stwierdziła, że “skoro są one spowodowane przez człowieka, możemy coś z nimi zrobić”. Podkreśliła, że dzięki zielonemu ładowi UE jest pierwszą dużą gospodarką, która przedstawiła kompleksowe przepisy w tej dziedzinie i obiecała wsparcie dla krajów rozwijających się poprzez podwojenie zewnętrznego finansowania na rzecz różnorodności biologicznej oraz zobowiązując się do przeznaczenia dodatkowych 4 mld euro na finansowanie działań związanych z klimatem do 2027 roku, aby wspierać ich zieloną transformację.

Mówiąc o polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, wezwała do stworzenia europejskiej polityki cyberobrony i nowego europejskiego aktu dotyczącego cyberdoporności oraz zapowiedziała szczyt poświęcony europejskiej obronności, który odbędzie się podczas prezydencji francuskiej.

  • Manfred WEBER (EPP,DE) zwrócił uwagę na społeczne i gospodarcze konsekwencje kryzysu związanego z COVID-19 i stwierdził, że Europa musi pilnie stworzyć nowe miejsca pracy, także w sektorze zdrowia, w którym UE jest liderem dzięki szczepionkom COVID-19. Zaapelował o awaryjny program handlowy UE-USA dla sektora transportu i mobilności oraz  sektora cyfrowego oraz o plan ograniczenia biurokracji. Na zakończenie stwierdził, że należy wzmocnić europejską obronę poprzez utworzenie sił szybkiego reagowania, a Europol przekształcić w europejskie FBI.
  • Iratxe GARCÍA (S&D, ES) pozytywnie oceniła walkę UE z pandemią i jej skutkami: “70% ludności jest zaszczepione, swoboda przemieszczania się znów jest rzeczywistością, a fundusze NextGenerationEU są już rozdzielane”. Dodała, że przejście na gospodarkę ekologiczną również przebiega zgodnie z planem, ale “nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby zapewnić dobrobyt obywateli”, zauważając, że kryzys pogłębił nierówności i bardziej dotknął osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji.
  • Dacian CIOLOŞ (Renew, RO) ubolewał, że Komisja zbyt często angażuje się w dyplomację z Radą, zamiast angażować się w tworzenie polityki z Parlamentem. Podkreślając, że wartości europejskie są fundamentem naszej Unii, wezwał Komisję do stosowania mechanizmu warunkowości ustanowionego w celu ochrony budżetu UE przed naruszeniami praworządności, który obowiązuje od prawie roku, ale nigdy nie został użyty, w celu zaprzestania finansowania ruchów nieliberalnych w wielu częściach Europy, gdzie niezależność sądów jest ograniczana, dziennikarze mordowani, a mniejszości dyskryminowane.
  • Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, BE) domagał się większych ambicji klimatycznych: “szybciej, wyżej, dalej: najwyższy czas, by zastosować cele olimpijskie do naszych wysiłków na rzecz ratowania planety”. Wezwał również do zmian w systemie podatkowym i społecznym, aby zapewnić wszystkim godne życie. W odniesieniu do polityki zewnętrznej Lamberts zauważył, że tylko dzieląc się suwerennością, UE może stać się poważnym graczem na scenie światowej i podkreślił, że “Twierdza Europa” nigdy nie będzie szanowanym graczem geopolitycznym. Na koniec wyraził ubolewanie, że główną troską państw UE w kwestii Afganistanu jest uniknięcie sytuacji, w której Afgańczycy postawią stopę na europejskim terytorium.
  • Obywatele UE nie potrzebują “kwiecistych przemówień”, oni po prostu “chcą być pozostawieni w spokoju”, powiedział Jörg MEUTHEN (ID, DE). Skrytykował plany Komisji dotyczące “ogromnych wydatków” na Zielony Ład, na fundusz odbudowy, na “Fit for 55”, za które obywatele będą musieli w końcu zapłacić. Ostrzegł przed rosnącą biurokracją i ubolewał nad przejściem na zieloną energię, apelując o więcej energii nuklearnej.
  • Raffaele FITTO (ECR, IT) ostrzegł, że “same środki UE nowej generacji nie wystarczą” i zażądał reformy paktu stabilności. Wezwał również do zmiany zasad pomocy państwa i bardziej autonomicznej polityki handlowej. “Nie można zająć się transformacją ekologiczną bez uwzględnienia tego, co dzieje się na świecie, a zwłaszcza wpływu na nasz system produkcji” – dodał. W kwestii praworządności i Polski Fitto potępił “polityczny dyktat większości, która nie szanuje kompetencji poszczególnych państw”.
  • Zdaniem Martina SCHIRDEWANA (The Left, DE), pani von der Leyen chwaliła samą siebie, ale nie przedstawiła żadnych odpowiedzi na dzisiejsze problemy. Zażądał zniesienia ochrony patentowej szczepionek i ubolewał, że 10 najbogatszych miliarderów w Europie jeszcze bardziej powiększyło swoje fortuny w czasie pandemii, podczas gdy jedno na pięcioro dzieci w UE dorasta w ubóstwie lub jest nim zagrożone.

 

 

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/priorities/soteu2021/20210910IPR11905/oredzie-o-stanie-ue-walka-z-covid-19-odbudowa-polityka-klimatyczna

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"