SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dzień Służby Zagranicznej – 16.11.2021 r.

Dzisiaj polska dyplomacja celebruje szczególne wydarzenie w historii naszego państwa. W dniu 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wystosował depeszę do przywódców państw świata, w której poinformował społeczność międzynarodową o odrodzeniu się niepodległego Państwa Polskiego po 123 latach zaborów.

Dzień Służby Zagranicznej, ustanowiony na pamiątkę potwierdzenia na forum międzynarodowym istnienia niepodległego i suwerennego Państwa Polskiego, jest naszym wspólnym świętem i okazją do wspomnienia polskiej drogi do niepodległości i wolności, na którą złożył się wysiłek ówczesnych polskich środowisk politycznych działających na terenie zaborów i na emigracji.

W tym dniu warto pochylić się na pojęciem racji stanu, która w polskiej historii i tradycji od XIX wieku rozumiana jest pozytywnie, jako element przypominający o istnieniu wspólnego interesu, wyższych, ponadpartykularnych racji. Jest pojęciem pomocnym w wychowaniu obywatelskim i ważnym czynnikiem w politycznej analizie działań podejmowanych na arenie międzynarodowej przez poszczególne państwa. Racja stanu jest pojęciem inspirującym i mobilizującym do działania w kategoriach dobra państwa i stanowi immanentną cechę demokracji, która zakłada postawę odpowiedzialności za dobro wspólne. Tak rozumiana racja stanu powinna być azymutem dla działań wszystkich członków służby zagranicznej.

Polska jest ważnym graczem w wymiarze międzynarodowym. Dzięki konsekwentnej polityce zagranicznej oraz dzięki sile dążenia Polaków do wolności, solidarności i naszej przedsiębiorczości, rola naszego kraju staje się coraz bardziej znacząca na arenie międzynarodowej. W obliczu współczesnych wyzwań, często nowych i o bezprecedensowej skali, nasze rosnące zaangażowanie w wielu formatach regionalnych i globalnych świadczy o poczuciu współodpowiedzialności Polski za Europę i świat. Naszym zadaniem jest wzmacnianie naszego państwa na arenie międzynarodowej i siły oddziaływania naszej gospodarki w systemie międzynarodowym oraz ochrona naszych obywateli poza granicami RP. Święto polskiej dyplomacji jest sposobnością do przybliżenia szerokiemu gronu odbiorców wybranych aspektów współczesnej polskiej dyplomacji, które nie są powszechnie znane opinii publicznej.

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, w tym roku po raz kolejny musieliśmy zrezygnować z tradycji, jaką jest organizacja Dnia Otwartego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niemniej, zapraszamy do zapoznania się z materiałami i wydarzeniami online przygotowanymi w ramach tegorocznych obchodów, jednocześnie licząc, że w przyszłym roku będziemy mogli się z Państwem spotkać na Dniach Otwartych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Służby Zagranicznej!

Łukasz Jasina

Rzecznik Prasowy MSZ

2021.11.16 Warszawa. Budynek MSZ, podświetlony gmach na DSZ .

Fot. Tymon Markowski / MSZ

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/dzien-sluzby-zagranicznej2

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"