SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

BIULETYN PREM nr 13 MSZ informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

BIULETYN PREM nr 13

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Nabór na stanowiska w Sekretariacie Rady Państw Morza Bałtyckiego

 • Deputy Director General

Miejsce wykonywania obowiązków: Sztokholm

Termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie NATOhttps://cbss.org/careers/

 • Senior Adviser for Regional Identity

Miejsce wykonywania obowiązków: Sztokholm

Termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie NATOhttps://cbss.org/careers/

Rada Państw Morza Bałtyckiego (RPMB) jest regionalnym forum współpracy i koordynacji między 10 państwami członkowskimi RPMB – Danią, Estonią, Finlandią, Niemcami, Islandią, Łotwą, Litwą, Norwegią, Polską i Szwecją, a także Unii Europejskiej. Stały Sekretariat Międzynarodowy został utworzony w Sztokholmie w październiku 1998 r. Budżet Sekretariatu jest finansowany z rocznych składek państw członkowskich RPMB oraz z funduszy projektowych.

Nabór na stanowiska w Banku Rozwoju Rady Europy

 • Head of Internal Audit

Miejsce wykonywania obowiązków: Paryż

Termin składania zgłoszeń upływa 3 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://ceb.profils.org/job/emploi-chef-fe-de-l-audit-interne_251.aspx?LCID=1033

 • IT Internal Auditor

Miejsce wykonywania obowiązków: Paryż

Termin składania zgłoszeń upływa 3 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://ceb.profils.org/job/job-it-internal-auditor_252.aspx?LCID=1033

Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), założony w 1956 r., jest wielostronnym bankiem rozwoju o specjalnym mandacie społecznym. CEB działa na rzecz wzmocnienia spójności społecznej i budowania dobrze prosperujących społeczności w Europie, finansując projekty promujące wzrost, sprzyjające włączeniu społecznemu wrażliwych grup społecznych oraz wspierające zrównoważony rozwój środowiskowy.

Celem prac Biura Audytu Wewnętrznego (IA) jest zapewnienie Gubernatorowi niezależnych, obiektywnych usług doradczych mających usprawniających działalności CEB. IA ocenia efektywność działań biznesowych, procesów zarządzania ryzykiem, systemów i procedur kontrolnych. IA proponuje również zalecenia dotyczące potencjalnych ulepszeń i wzrostu wydajności.

Nabór do Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości

 • Szef Sekcji ds. kontroli narkotyków i zapobiegania przestępczości

Miejsce wykonywania obowiązków: Wiedeń

Termin składania zgłoszeń upływa 6 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=204472&Lang=en-US

Nabór do Organizacji ds. Nauki i Techniki NATO

 • Director, Centre for Maritime Research and Experimentation (Job No 230410) 

Miejsce wykonywania obowiązków: La Spezia

Termin składania zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl

Zachęcamy również do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów do międzynarodowego sekretariatu Sojuszu Północnoatlantyckiego, które znajdują się na stronie internetowej NATO.

Więcej informacji o wolnych stanowiskach i zatrudnieniu w innych organach NATO można znaleźć na stronie NATO IS – Human resources (HR) websites of NATO Agencies and Commands.

Nabór do NATO Young Professionals Programme

 • Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naboru do NATO Young Professionals Programme.Celem Young Professional Programme jest umożliwienie zdobycia młodym absolwentom uczelni wyższych z krajów członkowskich NATO szerokich doświadczeń w pracy w środowisku międzynarodowym oraz zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego: https://www.nato.int/cps/en/natohq/175210.htm

Termin składania aplikacji upływa 7 maja 2023 r.

Dodatkowo informujemy o możliwościach odbycia stażu w NATO: https://www.nato.int/cps/en/natohq/71157.htm

Nabory do UNESCO

 • Zachęcamy do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów i procedur rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej UNESCO.

Nabory do UNDP

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) prowadzi nabory na szereg stanowisk w wielu miejscach na świecie, w których prowadzi działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie UNDP Jobs.

Nabory do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających naborach do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. Asian Infrastructure Ivestment Bank, AIIB) rozpoczął działalność w styczniu 2016 r. Polska jest jednym z 57 członków-założycieli Banku. Siedziba Banku znajduje się w Pekinie.  Celem Banku jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji. Bank inwestuje w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne. Zajmuje się także promowaniem współpracy regionalnej i partnerstwa razem z innymi instytucjami rozwoju działającymi w regionie.

Wykaz aktualnych wakatów, opisy wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/staff/index.html.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpośrednio bieżących informacji o pojawiających się ogłoszeniach o naborach w AIIB proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: konkursy@msz.gov.pl.

Nabory do FAO, WFP oraz IFAD

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP) oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzą nabory na szereg stanowisk, zarówno w Rzymie, siedzibie organizacji, jak i w kilkunastu krajach, w których te podmioty prowadzą działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie internetowej FAO,  stronie internetowej WFP oraz stronie internetowej IFAD.

Nabory do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Więcej informacji znajduje się na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wykaz-aktualnych-naborow-na-stanowiska-w-wipo.

Program stażowy Komisji Europejskiej 

 • Komisja Europejska podległe jej agencje i instytucje oferują płatne 5-miesięczne staże dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.).

Terminy rozpoczęcia praktyki lub stażu:

– 1 marca (okres aplikacyjny rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia poprzedniego roku);

– 1 października (okres aplikacyjny rozpoczyna się w styczniu).

Dodatkowe informacje, kryteria naboru oraz zasady aplikowania znajdują się na stronie: https://traineeships.ec.europa.eu/

Odnośniki do stron organizacji międzynarodowych, które prowadzą nabory znajdują się na naszej stronie GOV.PL/DYPLOMACJA.

Zapraszamy do aplikowania!

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"