SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

“Wiwat maj, trzeci maj!” 3 maja 1791 roku, Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję.

“Wiwat maj, trzeci maj!”

232 lata temu Sejm Czteroletni uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucję.

Oparta o zasady suwerenności narodu, trójpodziału władzy i przyrodzonej wolności Konstytucja 3 maja do dziś pozostaje powodem do dumy dla Polaków.

Była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Brała w opiekę chłopów pańszczyźnianych i znosiła liberum veto. Mówiono o niej, że była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Mowa oczywiście o Konstytucji 3 Maja, której 232. rocznicę uchwalenia dzisiaj obchodzimy!

Źródło:

https://twitter.com/MSZ_RP/status/1653655632203988992/photo/1

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"