SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Relacja filmowa z debaty „Rozdawnictwo, standard, czy odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne? Polityki społeczno-gospodarcze w dobie lokalnych i globalnych zmian procesów społecznych”.

Zapraszamy na relację filmową z debaty #RODMonline w ramach cyklu Kolokwia Ottoniańskie, która odbyła się 18 maja 2023 roku online na antenie Radia Szczecin w ramach audycji „Radio Szczecin na Wieczór” pod tytułem:

„Rozdawnictwo, standard, czy odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne? Polityki społeczno-gospodarcze w dobie lokalnych i globalnych zmian procesów społecznych”. ,

Przetaczające się przez polską scenę polityczną ale też przez różne gremia naukowe czy wreszcie przez ogół społeczeństwa dyskusje o zasadności, sprawiedliwości i skutkach programów socjalnych oferowanych przez obecnie rządzących skłoniło nas do podjęcia tej tematyki na antenie Radia Szczecin. Od początku wprowadzenia programów socjalnych w postaci 500+, 300+, 13 i 14 emerytura znajdują one zarówno wielu zwolenników jak i zagorzałych przeciwników. Podziały na jednych i drugich wcale niekoniecznie przebiegają wzdłuż linii rządzący/opozycja. A na dodatek poszczególne formacje, ich przywódcy czy zwolennicy często zmieniają zdanie w zależności od aktualnej koniunktury politycznej czy wręcz w zależności od aktualnych słupków poparcia lub sondaży opinii publicznej. Ostatnie bardzo śmiałe propozycje partii rządzącej odbiły się szerokim echem wśród opozycji i tym bardziej uwypukliły różnice zdań poszczególnych stron dyskursu politycznego. W trakcie dyskusji spróbujemy pokazać polskie programy socjalne na tle podobnych programów w innych krajach Europy. Postaramy się również ocenić zakres, skuteczność i reaktywność na problemy społeczeństwa polskich programów socjalnych w stosunku do często dużo dłużej funkcjonujących podobnych programów w innych krajach.

Debata jest rezultatem współpracy Radia Szczecin, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Kurii Arcybiskupiej w Szczecinie, Szczecińskiego Towarzystwa Dialogu o Prawie, Klubu Mickiewicza w Szczecinie, Muzeum Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie pod wspólną nazwą „Kolokwia Ottoniańskie”.

Zaproszeni goście:

  • dr hab. prof. UJ Zbysław Dobrowolski. Pracownik naukowy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor blisko 100 opracowań naukowych, w tym kilkunastu monografii. M.in. wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe monografii „Kontrola wydatków publicznych w demokracji amerykańskiej”, opracowań poświęconych problematyce sprawności kontroli zarządczej, przeciwdziałaniu korupcji, anglojęzycznej monografii o patologiach organizacyjnych. Promotor kilku dysertacji doktorskich oraz recenzent w postępowaniach habilitacyjnych, jak też dziesiątek opracowań naukowych. Członek redakcji naukowych, rad naukowych czasopism, komitetu naukowego, rady programowej konferencji naukowych. Promotor lub recenzent ponad 150 prac magisterskich lub licencjackich.
  • dr hab. prof. US Maciej Drzonek. Analityk wydarzeń politycznych i komentator wielu mediów. Od 1996 r. pracuje w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Redaktor Zeszytów Naukowych US „Acta Politica”, zajmuje się problematyką, władzy, polityki lokalnej, wyborów i PR, publikował także na temat jedności Europy i relacji państwo – Kościół. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. monografii „Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce” (Dante, Kraków 2013). Współzałożyciel „Klubu Jagiellońskiego”, Stowarzyszenia ”Pro Publico Bono” i Fundacji „Forum Gryf”.
  • dr hab. prof. US Jarosław Korpysa. Ekonomista, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Związany z Katedrą Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi działalność naukową w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Realizował wiele projektów naukowych, obecnie jest kierownikiem projektu “Neuroprzedsiębiorczość – neurokognitywistyczny model wykorzystywania szans przedsiębiorczych”. W swoim doświadczeniu posiada straże zagraniczne w tym w ramach programu Erasmus+ w Hellex Institute Bochum, w Uniwersytecie Cagliari (Włochy) oraz w ramach programu SCOPES w Uniwersytecie St. Gallen (Szwajcaria). Publikował w czasopismach naukowych: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Przegląd Organizacyjny, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Transformations in Business & Economics, Actual Problems of Econommics. Nagrodzony podczas międzynarodowej konferencji naukowej Enterprise in the global economy w Bukareszcie za najlepszą prezentację naukową. Wielokrotnie doceniany przez studentów w plebiscycie Złotej Kredy na najlepszą kadrę akademicką Wydziału.
  • Prowadzenie: red. Piotr Kobalczyk – kierownik redakcji publicystyki Radia Szczecin.

Debata dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Multimedia – Filmy oraz na naszym kanale na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-AuwWZS5JDY

Zapraszamy

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"