SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Egzaminy resortowe z języków obcych

Uprzejmie informujemy, że Akademia Dyplomatyczna organizuje sesję egzaminów resortowych z języka angielskiego oraz innych języków obcych w zależności od liczby chętnych.

  • Część pisemna z języka angielskiego odbędzie się w siedzibie Akademii Dyplomatycznej w dniu 24 listopada (piątek) 2023 roku, a część ustna  w dniach 4 – 6 grudnia 2023 roku.
  • Część pisemna z pozostałych języków odbędzie się w siedzibie Akademii Dyplomatycznej w dniu 23 listopada (czwartek) 2023 roku, a  część ustna w dniach 29 – 30 listopada 2023 roku.

Egzamin resortowy zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 18 Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z dnia 27 września 2021 r.

Zgodnie z ww. zarządzeniem:

  • do egzaminu resortowego mogą  przystąpić pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jednostek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych oraz członkowie ich rodzin.
  • za zgodą Szefa Służby Zagranicznej do egzaminu resortowego mogą przystąpić również osoby niebędące pracownikami MSZ.

Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do 13 listopada 2023 r. w formie elektronicznej na formularzu zgłoszeniowym na adres : egzaminy.resortowe@msz.gov.pl.​​

Koszt egzaminu wynosi :

  • 50,- złotych (pięćdziesiąt złotych) dla pracowników resortu oraz członków ich rodzin.
  • 200,- złotych (dwieście złotych) dla osób niebędących pracownikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jednostek podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych, przygotowujących się do wyjazdu na placówkę zagraniczną, które otrzymały zgodę Szefa Służby Zagranicznej na przystąpienie do egzaminu.
  • 400, – złotych (czterysta złotych) dla osób niebędących pracownikami MSZ.

Nr rachunku bankowego, na który należy wnieść opłatę egzaminacyjną zostanie wysłany po zakończeniu nadsyłania zgłoszeń.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/egzaminy-resortowe-z-jezykow-obcych

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"