SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Dzień Służby Zagranicznej to święto każdego polskiego dyplomaty. #DSZ2023

Dzień Służby Zagranicznej #DSZ2023 to święto każdego polskiego dyplomaty.

Choć Centrala MSZ mieści się w Warszawie, to Polska reprezentowana jest na całym świecie.

✅ 96 ambasad

✅ 9 stałych przedstawicielstw

✅ 37 konsulatów generalnych

✅ 26 Instytutów Polskich

Źródło:

https://twitter.com/MSZ_RP/status/1724343184774320492

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"