SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Biuletyn PREM nr 42/2023 Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Biuletyn PREM nr 42/2023

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wydział Zatrudnienia w Instytucjach i Organizacjach Międzynarodowych

Nabór na stanowiska administratorów w instytucjach europejskich

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) prowadzi nabór na stanowiska administratorów w następujących dziedzinach:

Dziedzina 1 – Inspektorzy dozoru jądrowego ds. zabezpieczeń (laureaci w tej dziedzinie wypełniać będą obowiązki związane z inspekcjami, badaniami i zarządzaniem projektami w zakresie zabezpieczeń materiałów jądrowych)

Dziedzina 2 – Urzędnicy ds. polityki w dziedzinie energii jądrowej (laureaci w tej dziedzinie wypełniać będą obowiązki związane z działalnością ustawodawczą, administracyjną, naukową, doradczą i nadzorczą)

Kandydaci mogą ubiegać się tylko o 1 dziedzinę.

Kryteria kwalifikacyjne:

– biegła znajomość jednego z języków urzędowych UE oraz zadowalająca znajomość innego języka urzędowego; w przypadku dziedziny 1 jednym z tych języków musi być język angielski lub francuski, w przypadku dziedziny 2 – język angielski,

– w przypadku dziedziny 1: dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych w dziedzinie fizyki jądrowej, chemii jądrowej, medycyny nuklearnej, ochrony radiologicznej, radiobiologii, fizyki, chemii, materiałoznawstwa albo inżynierii oraz co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu lub dyplom ukończenia co najmniej 4-letnich studiów wyższych w jednej z ww. dziedzin oraz co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu lub tytuł doktora albo równoważny stopień w jednej z ww. dziedzin oraz co najmniej 2-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu lub dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych w dziedzinie innej niż ww. oraz co najmniej 9-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu tego dyplomu,

– w przypadku dziedziny 2: dyplom ukończenia co najmniej 3-letnich studiów wyższych oraz co najmniej 7-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu lub dyplom ukończenia co najmniej 4-letnich studiów wyższych oraz co najmniej 6-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu lub tytuł doktora lub równoważny stopień w dziedzinie nauk jądrowych lub inżynierii jądrowej, chemii, inżynierii chemicznej, materiałoznawstwa, geologii, geochemii lub fizyki oraz co najmniej 2-letnie odpowiednie doświadczenie zawodowe zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu.

Większość stanowisk, na które będą rekrutowani laureaci tego konkursu, znajduje się w Luksemburgu. Niektóre stanowiska znajdują się również w obiektach Wspólnego Centrum Badawczego (JRC).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 21 listopada 2023 r. o godzinie 12:00 (południe).

Więcej informacji na temat wymaganych kwalifikacji i warunków udziału w konkursie oraz procesu zgłaszania się do konkursu można znaleźć na stronie: https://eu-careers.europa.eu/en/nuclear-energy

Nabór do Międzynarodowej Fundacji Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby

Executive Director

Miejsce wykonywania obowiązków: Hamburg

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 grudnia 2023 r.

Informacje nt. stanowiska, wymaganych kwalifikacji i zasad aplikowania znajdują się na stronie: https://eulacfoundation.org/en/vacancy-notice-executive-director-eu-latin-america-and-caribbean-eu-lac-international-foundation

Międzynarodowa Fundacja Unia Europejska-Ameryka Łacińska i Karaiby (EU-LAC International Foundation) jest organizacją założoną w Hamburgu w 2011 r. w następstwie decyzji podjętej na szczycie UE-Ameryka Łacińska i Karaiby, który odbył się w Madrycie w 2010 r. Od wejścia w życie umowy międzynarodowej w dniu 17 maja 2019 r. działa jako organizacja międzynarodowa, skupiająca Unię Europejską i jej 27 państw członkowskich oraz Wspólnotę Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC) i jej 33 członków. Jej celem jest zwiększanie w obu regionach wzajemnej wiedzy i zrozumienia, wzmacnianie partnerstwa UE i CELAC przy zwiększonym udziale społeczeństwa obywatelskiego, lepsze wzajemne eksponowanie obu regionów, a także samo partnerstwo regionalne.

Nabór do programu UN Youth Champions for Disarmament Training

Biuro ONZ ds. Rozbrojenia prowadzi nabór do programu szkoleniowego Youth Champions for Disarmament, skierowanego do osób w wieku 18-24 lat, angażujących się na rzecz zwiększania świadomości społecznej w obszarze pokoju, rozbrojenia, nieproliferacji i kontroli zbrojeń. Szczegółowe informacje nt. wymogów stawianych kandydatom oraz procedury naboru dostępne są na stronie: https://www.youth4disarmament.org/news/united-nations-youth-champions-disarmament-training-programme-2nd-edition-seeks-applicants. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 listopada 2023 r.

Nabory na stanowiska w UNESCO

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów i procedur rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej UNESCO

Nabór na stanowiska w NATO

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów do międzynarodowego sekretariatu Sojuszu Północnoatlantyckiego, które znajdują się na stronie internetowej NATO.

Więcej informacji o wolnych stanowiskach i zatrudnieniu w innych organach NATO można znaleźć na stronie NATO IS – Human resources (HR) websites of NATO Agencies and Commands.

Nabory do UNDP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) prowadzi nabory na szereg stanowisk w wielu miejscach na świecie, w których prowadzi działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie UNDP Jobs.

Nabory do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających naborach do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. Asian Infrastructure Ivestment Bank, AIIB) rozpoczął działalność w styczniu 2016 r. Polska jest jednym z 57 członków-założycieli Banku. Siedziba Banku znajduje się w Pekinie.  Celem Banku jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji. Bank inwestuje w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne. Zajmuje się także promowaniem współpracy regionalnej i partnerstwa razem z innymi instytucjami rozwoju działającymi w regionie.

Wykaz aktualnych wakatów, opisy wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/staff/index.html.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpośrednio bieżących informacji o pojawiających się ogłoszeniach o naborach w AIIB proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: konkursy@msz.gov.pl.

Nabory do FAO, WFP oraz IFAD

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP) oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzą nabory na szereg stanowisk, zarówno w Rzymie, siedzibie organizacji, jak i w kilkunastu krajach, w których te podmioty prowadzą działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie internetowej FAO,  stronie internetowej WFP oraz stronie internetowej IFAD.

Nabory do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) publikowane są na stronie internetowej organizacji: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en, a także na stronie Urzędu Patentowego RP: https://uprp.gov.pl/pl/bip/informacja-o-naborach-na-wolne-stanowiska-pracy-w-swiatowej-organizacji-wlasnosci-intelektualnej-wipo.

Więcej informacji znajduje się na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wykaz-aktualnych-naborow-na-stanowiska-w-wipo.

Program stażowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska, podległe jej agencje i instytucje oferują płatne staże dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.). Czas trwania wynosi 5 miesięcy.

Terminy rozpoczęcia:
– 1 marca (okres aplikacyjny rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia poprzedniego roku);
– 1 października (okres aplikacyjny rozpoczyna się w styczniu).

Dodatkowe informacje, kryteria naboru oraz zasady aplikowania znajdują się na stronie: https://traineeships.ec.europa.eu/

Odnośniki do stron organizacji międzynarodowych, które prowadzą nabory znajdują się na naszej stronie GOV.PL/DYPLOMACJA.

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"