SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Polska świętuje 20 lat w Unii Europejskiej

1 maja upływa 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Polska wstąpiła do UE po transformacji ustrojowej w ramach największego w historii rozszerzenia wraz z 9 innymi państwami. Bilans obecności Polski w UE jest wyraźnie dodatni i większość Polaków to docenia.

Największe wymierne korzyści nasz kraj czerpie z jednolitego rynku europejskiego. Równocześnie w  Unii Europejskiej Polska jest bezpieczniejsza. Ma to szczególne znaczenie obecnie, w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bezpieczeństwo w UE ma jednak różne wymiary. To nie tylko bezpieczeństwo militarne, ale także energetyczne, żywnościowe i ekonomiczne.

Polska nie tylko wynosi korzyści z obecności w UE, ale też wiele do niej wnosi. Tradycyjne, liberalne wartości, doświadczenie zmagań z populizmem, znajomość zagrożeń i pozytywne doświadczenie rozszerzenia dzielimy z członkami Unii i kandydatami do członkostwa.  Polscy specjaliści z różnych są cenieni w krajach UE, a polskie produkty są konkurencyjne na rynkach europejskich.

Autor plakatu: Andrzej Pągowski

Źródło:

https://www.gov.pl/web/wlochy/polska-swietuje-20-lat-w-unii-europejskiej

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"