SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

❕ Weź udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego za granicą 🇪🇺

Zapisz się do spisu wyborców prowadzonego przez właściwego terytorialnie konsula – dokonasz tego przez stronę e-wybory ⤵️

#wyboryeuropejskie2024

Sprawdź możliwość głosowania za granicą

https://ewybory.msz.gov.pl/

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"