SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Jak śledzić działania i głosy swojego posła do Parlamentu Europejskiego

Jak śledzić działania i głosy swojego posła do Parlamentu Europejskiego

Członkowie Parlamentu Europejskiego reprezentują Cię w procesie decyzyjnym UE. Na stronie internetowej Parlamentu dostępne są narzędzia pozwalające sprawdzić jego działalność i dowiedzieć się, jak głosuje.

Spis treści

  • Znajdź poszczególnych posłów do Parlamentu Europejskiego i ich pracę
  • Dowiedz się, jak głosowali posłowie do Parlamentu Europejskiego
  • Oglądaj sesje plenarne i posiedzenia komisji

Członkowie Parlamentu Europejskiego (posłowie do PE) odgrywają zasadniczą rolę w systemie politycznym UE , uchwalając lub zmieniając przepisy, które dotyczą prawie 450 milionów Europejczyków. Członkowie są wybierani demokratycznie co pięć lat i działają w grupach politycznych

Parlament Europejski dąży do zapewnienia pełnej przejrzystości. Strona internetowa Parlamentu oferuje różnorodne możliwości poznania i śledzenia działalności wszystkich posłów do Parlamentu Europejskiego.

  • Znajdź poszczególnych posłów do Parlamentu Europejskiego i ich pracę

Sprawdź stronę posłów do Parlamentu Europejskiego , aby wyszukać posłów według nazwiska, kraju lub grupy politycznej . Każdy poseł ma własną stronę zawierającą szczegółowe informacje na temat jego działalności w Parlamencie, a także dane kontaktowe i konta w mediach społecznościowych.

Na indywidualnej stronie każdego posła do Parlamentu Europejskiego możesz zobaczyć, w jaki sposób pomaga on kształtować politykę UE poprzez wkład w debaty plenarne, raporty i inne informacje w zakładce „Główne działania parlamentarne”.

Szczegółowe informacje na temat głównych obszarów pracy każdego posła do Parlamentu Europejskiego można znaleźć w sekcjach „Członek” i „Zastępca”, zawierających listę komisji, do których należy. Komisje parlamentarne są odpowiedzialne za opracowywanie stanowisk Parlamentu w konkretnych kwestiach wchodzących w zakres ich kompetencji.

Na stronie Posłowie do Parlamentu Europejskiego masz jeszcze więcej możliwości: możesz filtrować wyszukiwanie według grupy politycznej lub organu politycznego, przeglądać pełną listę posłów do Parlamentu Europejskiego, poznać zasady etyki i przejrzystości obowiązujące w Parlamencie oraz skorzystać z szeregu innych usług wyszukiwania i informacji .

  • Dowiedz się, jak głosowali posłowie do Parlamentu Europejskiego

Na stronie internetowej Parlamentu można zobaczyć wyniki każdego zarejestrowanego głosowania, a także nazwiska i grupy posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy głosowali za, przeciw lub wstrzymali się od głosu.

Należy pamiętać, że aby sesje głosowania były krótkie, wiele głosów odbywa się przez podniesienie ręki, więc nie ma śladu, kto głosował za, a kto przeciw. Jednakże podczas końcowego głosowania nad sprawozdaniami posłowie do Parlamentu Europejskiego korzystają ze śledzonego elektronicznego systemu głosowania. Gdy głosowanie dotyczy konkretnej osoby, np. powołania kogoś na stanowisko, głosowanie jest tajne i nie ma informacji, który poseł do PE głosował w jaki sposób. Na wniosek grupy politycznej lub co najmniej jednej dwudziestej wszystkich posłów można przeprowadzić elektroniczne głosowanie imienne.

Jak wyświetlić wyniki głosowań i informacje o posłach do Parlamentu Europejskiego, którzy głosowali:

Znajdź interesującą Cię datę głosowania – można to zrobić na przykład za pośrednictwem strony Aktualności Parlamentu .

Odwiedź stronę internetową sesji plenarnej, znajdź zakładkę Głosy, następnie „Wyniki głosowania” i wybierz odpowiednią sesję plenarną. W przypadku starszych posiedzeń plenarnych możesz skorzystać z kalendarza znajdującego się w prawym dolnym rogu strony.

Pod datą głosowania wybierz „Wyniki głosowania”.

Na wyświetlonej liście znajdź tytuł głosowania, który Cię interesuje i wybierz go.

W wyświetlonej tabeli kliknij liczbę głosów po prawej stronie. Numer ten będzie podświetlony i będzie można go kliknąć tylko w przypadku głosowania imiennego; w przeciwnym razie możesz zobaczyć po prostu + dla przyjętych wniosków lub – dla odrzuconych.

Po wybraniu liczby głosów pojawi się nowa strona zawierająca nazwiska i grupy posłów do Parlamentu Europejskiego uporządkowane według sposobu, w jaki głosowali.

Ponadto, ponieważ Parlament udostępnia dane w formatach otwartych i nadających się do odczytu maszynowego , są one wykorzystywane przez inne narzędzia niezwiązane z Parlamentem w celu wyświetlania wyników głosowania lub innych przydatnych informacji.

  • Oglądaj sesje plenarne i posiedzenia komisji

W Centrum Multimedialnym Parlamentu znajdują się nagrania wideo niemal wszystkich działań parlamentarnych, takich jak sesje plenarne, posiedzenia komisji, konferencje prasowe i debaty, a także wiele innych treści wizualnych i dźwiękowych. Pole „Wyszukaj” u góry strony umożliwia wyszukiwanie materiałów za pomocą słów kluczowych.

Alternatywnie możesz wyświetlić listę sesji plenarnych, posiedzeń komisji, debat i innych dłuższych materiałów wideo, posortowanych według dat.

  • Przydatna informacja

Strona internetowa dotycząca wyborów europejskich 2024

Jak działa Parlament Europejski (wideo)

Jak działa Parlament Europejski (szczegółowe wyjaśnienie)

Filmy wyjaśniające na temat UE

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20240513STO21505/how-to-follow-the-activities-and-votes-of-your-mep

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"