SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Czym zajmuje się Parlament, jakie są obowiązki Komisji Europejskiej? Czym jest Rada UE? Dowiesz się z naszej infografiki. Rola głównych instytucji UE i sposób ich interakcji.

Czym zajmują się instytucje UE? (infografika)

Czym zajmuje się Parlament, jakie są obowiązki Komisji Europejskiej? Czym jest Rada UE? Dowiesz się z naszej infografiki.

Rola głównych instytucji UE i sposób ich interakcji

Parlament Europejski

Parlament Europejski jest jedyną instytucją UE wybieraną bezpośrednio przez obywateli Europy co pięć lat. Wybory europejskie w 2024 r. odbędą się w dniach 6–9 czerwca 2024 r. Ogółem wybranych zostanie 720 posłów do Parlamentu Europejskiego, o 15 więcej w porównaniu z poprzednimi wyborami.

Parlament i Rada Unii Europejskiej są współprawodawcami, dzielącymi uprawnienia do przyjmowania i zmiany wniosków ustawodawczych oraz do podejmowania decyzji w sprawie budżetu UE. Parlament nadzoruje także pracę Komisji Europejskiej i innych organów UE oraz współpracuje z parlamentami narodowymi krajów UE.

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE. Proponuje nowe przepisy i polityki, monitoruje ich wdrażanie i zarządza budżetem UE. Komisja zapewnia również prawidłowe stosowanie polityk i przepisów UE we wszystkich krajach.

Komisja ma 27 komisarzy, po jednym z każdego kraju UE. Parlament zatwierdza pełny zespół komisarzy, a następnie Rada Europejska formalnie powołuje Komisję.

Na czele Komisji stoi przewodniczący. Przywódcy krajów UE nominują kandydata na to stanowisko na podstawie wyników wyborów europejskich, a za wyborem kandydata głosuje Parlament Europejski. Za przyjęciem propozycji musi głosować ponad 50% posłów do Parlamentu Europejskiego, w przeciwnym razie przywódcy UE będą musieli zaproponować innego kandydata.
Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej , zwana także Radą, negocjuje i przyjmuje akty ustawodawcze, w większości przypadków wspólnie z Parlamentem Europejskim. Rada jest również odpowiedzialna za koordynację polityk krajów UE w określonych obszarach. Członkami Rady są ministrowie rządów krajowych z każdego kraju UE, pogrupowani według obszarów polityki.

Przewodnictwo Rady jest przydzielane co sześć miesięcy innemu krajowi UE.

Rada Europejska

Rada Europejska określa ogólny kierunek polityczny i priorytety Unii Europejskiej. Członkami Rady Europejskiej są szefowie państw lub rządów 27 krajów UE, przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej. Rada Europejska zbiera się co najmniej cztery razy w roku.

Rady UE i Rady Europejskiej nie należy mylić z Radą Europy, która nie jest częścią instytucji UE. Jest to organizacja międzynarodowa z siedzibą w Strasburgu, której celem jest ochrona praw człowieka, demokracji i praworządności.

Inne instytucje UE

Prace Komisji, Parlamentu, Rady i Rady Europejskiej uzupełniają inne instytucje i organy UE , do których należą:

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20240524STO21650/what-do-the-eu-institutions-do-infographic

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"