SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Biuletyn PREM nr 22/2024 Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Biuletyn PREM nr 22/2024

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wydział Zatrudnienia w Instytucjach i Organizacjach Międzynarodowych

Nabór na stanowisko kierownicze w ONZ

 • Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Prawnych (Under-Secretary-General for Legal Affairs and United Nations Legal Counsel, Office of Legal Affairs)
 • Miejsce wykonywania obowiązków: Nowy Jork
 • Termin składania aplikacji upływa w dniu 10 czerwca 2024 r. (północ czasu miejscowego)
 • Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/01%20VA%20OLA%20USG%20SLV_English.pdf

Nabór na stanowisko w Departamencie ds. Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN DESA)

 • Asystent Sekretarza Generalnego ds. koordynacji polityki w Departamencie ds. Gospodarczych i Społecznych ONZ (Assistant Secretary-General for Policy Coordination in UN DESA)
 • Miejsce wykonywania obowiązków: Nowy Jork
 • Termin składania aplikacji upływa w dniu 14 czerwca 2024 r.
 • Informacje nt. stanowiska, wymaganych kwalifikacji i zasad aplikowania znajdują się na stronie: https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/01%20NV%20DESA%20ASG%20Policy%20SLV_EN.pdf
 • Asystent Sekretarza Generalnego ds. koordynacji polityki wchodzi w skład tzw. Global Leadership Team SG (zrzeszającego szefów Sekretariatu, Komisji Regionalnych, Operacji Pokojowych, Funduszy, Programów, Biur Regionalnych i Krajowych)Podlega Zastępcy Sekretarza Generalnego ds. Gospodarczych i Społecznych i współpracuje z nim w zakresie skutecznego działania Departamentu ds. Gospodarczych i Społecznych (UN DESA).

Nabór na stanowiska w Programie Narodów Zjednoczonych ds. Rozowju (UNDP)

 • Asystent Administratora – Director, Bureau for Management Services (BMS)
 • Miejsce wykonywania obowiązków: Nowy Jork
 • Termin składania aplikacji upływa w dniu 21 czerwca 2024 r.
 • Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/01%20VA%20AA%20BMS%20SLV_EN.pdf
 • Asystent Administratora – Director, Bureau of External Relations and Advocacy (BERA)
 • Miejsce wykonywania obowiązków: Nowy Jork
 • Termin składania aplikacji upływa w dniu 21 czerwca 2024 r.
 • Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/01%20VA%20AA%20BERA%20SLV_EN.pdf
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) prowadzi nabory na szereg stanowisk w wielu miejscach na świecie, w których prowadzi działalność.
 • Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie UNDP Jobs.

Nabór na stanowisko w Biurze NZ ds. Narkotyków i Przestępczości

Nabory na stanowiska w UNESCO

 • Zachęcamy do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów i procedur rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej UNESCO

Zatrudnienie w jednostkach systemu Narodów Zjednoczonych – „Senior Leadership Talent Pool” oraz otwarte nabory

 • Polecamy Państwa uwadze potencjalne korzyści, które wiążą się z uczestnictwem w bazie kadrowej systemu Narodów Zjednoczonych dla kandydatów na wyższe stanowiska pn. „Senior Leadership Talent Pool” (SLTP). Zarejestrowani w STLP stanowią pulę osób, które wyrażają ogólną chęć uczestnictwa w naborach ogłaszanych przez jednostki NZ. Rekrutujący NZ posiłkują się tą pulą podczas wstępnej selekcji kandydatów i zapraszają uczestników SLTP, których kompetencje odpowiadają wymaganiom poszczególnych wakatów, do udziału w naborach na stanowiska umiejscowione w sekretariacie generalnym, komisjach regionalnych, operacjach pokojowych i operacjach w terenie (field operations), funduszach i programach, jednostkach szkoleniowych i badawczych i in. NZ.
 • Link do rejestracji w SLTP oraz dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.un.org/sg/en/content/senior-leadership-talent-pool.
 • Ponadto gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatur w naborach na pozostałe stanowiska dostępne w ramach systemu NZ. Wykaz wakatów, który znajduje się pod adresem https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=SJ&vacancy=All, obejmuje stanowiska merytoryczne (kategorie P1-P5 – Professional and higher categories), a także administracyjne (kategoria D – General services oraz Field services). Kandydaci mogą zgłaszać się indywidualnie, po dokonaniu rejestracji na profilu INSPIRA – Human Resources Gateway: https://inspira.un.org.
 • Do udziału w procesach rekrutacyjnych w sposób szczególny zachęcane są kobiety, gdyż system NZ daje im zdecydowane pierwszeństwo przy obsadzie stanowisk, co ma służyć osiągnięciu parytetu płci w ONZ do 2028 roku, który jest jednym z priorytetów NZ.

Nabory do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających naborach do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.
 • Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. Asian Infrastructure Ivestment Bank, AIIB) rozpoczął działalność w styczniu 2016 r. Polska jest jednym z 57 członków-założycieli Banku. Siedziba Banku znajduje się w Pekinie.  Celem Banku jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji. Bank inwestuje w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne. Zajmuje się także promowaniem współpracy regionalnej i partnerstwa razem z innymi instytucjami rozwoju działającymi w regionie.
 • Wykaz aktualnych wakatów, opisy wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/staff/index.html.
 • Osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpośrednio bieżących informacji o pojawiających się ogłoszeniach o naborach w AIIB proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: konkursy@msz.gov.pl.

Nabory do FAO, WFP oraz IFAD

 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP) oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzą nabory na szereg stanowisk, zarówno w Rzymie, siedzibie organizacji, jak i w kilkunastu krajach, w których te podmioty prowadzą działalność.
 • Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie internetowej FAO,  stronie internetowej WFP oraz stronie internetowej IFAD.

Nabory do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Program stażowy Komisji Europejskiej

 • Komisja Europejska, podległe jej agencje i instytucje oferują płatne staże dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.). Czas trwania wynosi 5 miesięcy.
 • Terminy rozpoczęcia:

– 1 marca (okres aplikacyjny rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia poprzedniego roku);
– 1 października (okres aplikacyjny rozpoczyna się w styczniu).

Odnośniki do stron organizacji międzynarodowych, które prowadzą nabory znajdują się na naszej stronie GOV.PL/DYPLOMACJA.

Zapraszamy do aplikowania!

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"