SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Od 1 lipca 2024 r. polityka polonijna wraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polityka polonijna wraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 1 lipca br. wchodzą w życie przepisy ustawowe skutkujące przejęciem przez MSZ kompetencji i budżetu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Od tego momentu pieczę nad postępowaniami konkursowymi i nadzorem nad realizacją zadań publicznych w tym obszarze będzie sprawować resort dyplomacji. … Continue reading “Od 1 lipca 2024 r. polityka polonijna wraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych”

Biuletyn PREM nr 25/2024 Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

  Biuletyn PREM nr 25/2024 Szanowni Państwo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości. Kandydaci powinni również zapoznać … Continue reading “Biuletyn PREM nr 25/2024 Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.”

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"