SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Termin zgłoszeń 12.07.2024 r.

Do 12 lipca 2024 roku trwa nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Trwa nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji trafi 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Każda z tych osób będzie musiała mieć poparcie 10 organizacji, albo 3 federacji. Zgłoszenia można przesyłać tylko do 12 lipca br.

Osoby, które znajdą się w składzie Rady Organizacji Pozarządowych, będą:

  • współtworzyć kształt polskiej Prezydencji. Organizacje będą współpracować z rządem w kształtowaniu roli Prezydencji, aby jej założenia odzwierciedlały szerokie spektrum interesów społecznych;
  • stymulować zaangażowanie obywatelskie i podnosić świadomość społeczną na temat Prezydencji i jej znaczenia dla Unii Europejskiej oraz Polski;
  • dzielić się wiedzą ekspercką z różnych dziedzin, które są istotne dla agendy Prezydencji.

Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie platformą, która umożliwi realizację tych oczekiwań i pomoże w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi.

Informacje na temat naboru, a także wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się pod linkiem: https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i-kandydatow-do-rady-organizacji-pozarzadowych-ds-prezydencji-polski-w-radzie-unii-europejskiej/

Nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej ogłosił Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Źródło:

Ogłoszenie o naborze kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"