SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATA „Unia Europejska a rolnictwo polskie. Korzyści i zmiany na polskiej wsi. Wczoraj, dziś i jutro” 28.04.2019 BARZKOWICE

Zapraszamy w niedzielę 28.04.2019 r. o godz. 14.00 do Barzkowic na debatę „Unia Europejska a rolnictwo polskie. Korzyści i zmiany na polskiej wsi. Wczoraj, dziś i jutro”.

Debata odbędzie się na scenie głównej podczas II Wiosennej Wystawy Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

W dusksji wezmą udział: Edward Kosmal – Przewodniczący Solidarności RI Regionu Pomorza Zachodniego, Szef Zespołu Konsultacyjnego ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Wojewodzie Zachodniopomorskim; dr Marek Chabior – klimatolog, prezes Stowarzyszenia Eko-Spol, koordynator RODM Szczecin, Mariusz Brzostek – politolog, student studiów doktoranckich na WH Uniwersytetu Szczecińskiego, konsultant RODM Szczecin; Andrzej Czerwiński główny specjalista ZODR Oddział w Koszalinie; Stanisław Barna – rolnik indywidualny, członek ZZ Solidarność Rolników Indywiduaknych PZ, Andrzej Kalinowski Dyrektor ZODR w Barzkowicach. Moderatorem dyskusji będzie dziennikarz radiowy Marek Synowiecki.

Najważniejsze tematy jakie będą poruszone podczas dyskusji: szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa w UE, bilans 15-lecia w polskim rolnictwie, wyzwania, jakie stoją przed nami w nowej perspektywie finansowej UE, strategia dla rolnictwa na poziomie krajowym i regionalnym, zmiany klimatu a polityka energetyczna w praktycznym zastosowaniu, pozycja negocjacyjna w obronie interesów polskiego rolnictwa w UE, szanse, jakie udało się wykorzystać w minionym 15-leciu polskiej obecności w UE.

Na debatę i Wiosenną Wystawę Ogrodniczo-Pszczelarską w Barzkowicach WSTĘP WOLNY

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"