SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DNI BEZPIECZEŃSTWA – KONFERENCJA “20 LAT W NATO”. 04-05.06.2019 SZCZECIN

Zapraszamy do  udziału w Dniach Bezpieczeństwa oraz Konferencji 20 lat w NATO, które odbędą się w dniach 4.06.2019 r. o godz.10:00 (sala 194) i 5.06.2019 r. o 12:00 (sala 114) Instytut  Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71/79 w Szczecinie.

W dobie zagrożeń asymetrycznych granice pomiędzy wewnętrznością a zewnętrznością zacierają się idąc w kierunku hybrydowości podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa. Stawia to społeczność międzynarodową przed nowymi wyzwaniami. Dawne raporty tj. Agenda dla pokoju ONZ dziś wymagają aktualizacji. Lokalne strategie bezpieczeństwa tracą na swojej sile. Nurty i koncepcje polityczne zmuszone są do ponownego sformułowania. Wyzwanie stojące przed sygnatariuszami Paktu Północnoatlantyckiego wymagają szerszego spojrzenia na problematykę.

Otoczenie zewnętrzne warunkuje zagrożenia wewnętrzne, które dziś przez pryzmat  globalizacji i umów multilateralnych przenikają się wzajemnie. Przestępczość zorganizowana, proliferacja broni masowego rażenia czy choćby patologie społeczne nie posiadają granic swojego zasięgu. Na pierwszy plan wysuwa się terroryzm jako narzędzie siły dla grup o ograniczonych zasobach decyzyjnych dla państw i społeczności międzynarodowej. Bezpieczeństwo państwa potrzebuje przeformułowania. Proces dążenia do pożądanego stanu jest uzależniony od wielu determinantów.

Mnogość powyższych czynników wysuwa cały ogrom problemów badawczych przed którymi stają dziś młodzi ludzie nauki. Na te i wiele innych zagadnień postarają się oni odpowiedzieć podczas niniejszej konferencji. Świeżość spojrzenia na problematykę z pewnością dostarczy wiele ciekawych wniosków i przyniesie interesujące rozwiązania w rozmaitych dziedzinach.

Miejsce obrad:

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego

Instytut Politologii i Europeistyki

ul. Krakowska 71-79

71-017 Szczecin

Informacje techniczne:

– zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2019 roku;

– prelekcje odbywać się będą w salach 114 oraz 194;

Organizator:

Instytut Politologii i Europeistyki WHUS

Współorganizatorzy:

Koło naukowe Bezpieczeństwa i wojskowości

Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o. Szczecin

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

Rada naukowa:

dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US

dr hab. Renata Podgórzańska, prof. US

prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

dr hab. Jarosław J. Piątek, prof. US

dr hab. Dariusz Wybranowski, prof. US

dr hab. Marek Żurek, prof. US

dr Marek Górka

dr Monika Potkańska

dr Liana Hurska-Kowalczyk

dr Luiza Wojnicz-Smal

dr Cezary Guźniczak

dr Janusz Jartyś

dr Szczepan Stempiński

mgr Sylwia Serwońska

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Jarosław J. Piątek, prof. US

dr hab. Renata Podgórzańska

członkowie koła naukowego Bezpieczeństwa i wojskowości Si vis pacem para bellum

Sekretarze konferencji:

dr Liana Hurska-Kowalczyk

mgr Sylwia Serwońska

Adrianna Śpiechowicz

Dagmara Tomala

Kamila Sas

Koordynatorzy KONKURSU Wiedzy o bezpieczeństwie

Wojciech Zuchowicz

Joanna Skokowska

Roksana Brokman

Sara Sucholas

Opracowanie techniczne

Sylwia Serwońska

Aleksandra Władymiruk

Program Konferencji XV Dni Bezpieczeństwa 2019

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"