SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Promocja publikacji „Polacy Światu. Znani nieznani” i „Polscy Architekci na świecie.”

Promocja publikacji MSZ „Polacy Światu. Znani nieznani” i „Polscy Architekci na świecie.”

Obie prezentowane dzisiaj książki to niezwykłe historie wybitnych Polaków, którzy pomimo odległości, jaka ich dzieliła od Ojczyzny, sercem oddani byli Polsce, ale swoim umysłem i talentem służyli innym narodom – powiedział wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk podczas briefingu prasowego promującego przygotowane przez MSZ publikacje.

Książki opublikowali pracownicy Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w ramach polonijnego programu „POLACY światu”. Publikacje promują osiągnięcia Polaków poza granicami kraju. Pierwsza z nich: „Polacy światu. Znani nieznani”, wydana w grudniu 2019, towarzyszy wystawie „Znani Nieznani. Polacy Światu”, przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przy współpracy z Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Przybliża sylwetki takich osób jak Wacław Sieroszewski – badacz Jakucji, Antoni Patek – pionier produkcji zegarków, Kazimierz  Nowak – pionier polskiego reportażu i podróżnik po Afryce, czy Stefan Drzewiecki – pionier lotnictwa i żeglugi podwodnej. Druga publikacja, „Polscy Architekci na świecie”, wydana w czerwcu we współpracy z Instytutem Łukasiewicza, stanowi kontynuację oraz rozszerzenie pierwszej. W formie reportażu historycznego opowiada o najbardziej zasłużonych polskich architektach, którzy tworzyli od Petersburga, Kijowa przez Syberię aż do Azji i Ameryki Południowej.

Większość postaci w obu książkach pozostaje nieznana szerszej opinii publicznej. Projekt popularyzacji sylwetek Polaków, którzy zasłużyli się poza Polską, jest zadaniem otwartym. Będzie kontynuowany i rozwijany o przedsięwzięcia wystawowe, edytorskie i multimedialne oraz wzbogacany o kolejne postaci i życiorysy polskich emigrantów, zesłańców, podróżników, artystów, architektów.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

fot. Gabriel Piętka

Źródło:

www.gov.pl/web/dyplomacja/promocja-publikacji-polacy-swiatu-znani-nieznani-i-polscy-architekci-na-swiecie

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"