SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wykład online “Przeciw Polskiej Republice Rad. Wojna polsko-bolszewicka i Cud nad Wisłą” dr Wojciech Lizak 22.07.2020 r. godz. 18:00.

Zapraszamy serdecznie na wykład dra Wojciecha Lizaka pt.

“Przeciw Polskiej Republice Rad. Wojna polsko-bolszewicka i Cud nad Wisłą”.

Dr Wojciech Lizak właściciel i kurator pierwszego prywatnego Muzeum oraz Antykwariatu Wu-eL w Szczecinie opowiada o kolejach wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. Atrakcją wykładu jest prezentacja części prywatnych zbiorów Wojciecha Lizaka w postaci oryginalnych map, plakatów, odezw i dokumentów z tamtego okresu.

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa (1974), dr historii (1986).

W latach 1974-1975 aplikant w Prokuraturze Wojewódzkiej w Szczecinie; 1976-1977 starszy asystent w Instytucie Zachodniopomorskim; 1978-1981 starszy asystent w Instytucie Nauk Ekonomicznych Politechniki Szczecińskiej. 1978 – 16 XII 1981 w PZPR, od IX 1980 działacz tzw. struktur poziomych. Od IX 1980 w „S”. 12 XI 1981 współzałożyciel Przymierza Społecznego Odrodzenie – formacji politycznej opartej na ideałach „S” i idei ewolucyjnej zmiany systemu oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego. W 1981 autor artykułów do pisma „Kwadrat”, redaktor „Tygodnika Solidarność”.

13-15 XII 1981 współorganizator strajku na Politechnice Szczecińskiej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. W okresie od 15 XII 1981 do IX 1984 pozbawiony prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. 1982-1983 przesłuchiwany, zatrzymywany na 48 h.; w 1984 poddany rewizji. 1982-1984 współpracownik Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego, zbierającego informacje i pozyskującego środki finansowe na rzecz poszkodowanych przez reżim, uczestnik strategicznych spotkań opozycji. 1983-1989 autor artykułów do podziemnych pism „Obraz” i „Bis”, uczestnik demonstracji patriotycznych, kolporter. 1986-1991 adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych Politechniki Szczecińskiej. W 1988 pomysłodawca przyznawania nagród opozycjonistom za aktywność intelektualną.

1989 prelegent na rzecz OKP Ziemi Szczecińskiej nt. idei społeczeństwa obywatelskiego oraz redaktor materiałów wyborczych. W III 1990 autor opracowania numeru specjalnego pisma „Obraz” poświęconego tematowi „Czy Szczecin może być niepolski?”. 1990-1994 członek Rady Miasta Szczecin. 1991-1994 z-ca dyr. ds. programowych TV Morze i wiceprezes ds. programowych Radia AS; 1995-2005 adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Od 1997 właściciel Domu Aukcyjnego Wu-eL w Szczecinie.

Źródło: http://www.encysol.pl/wiki/Wojciech_Jerzy_Lizak

Film z wykładem online dostępny od godz. 18:00 22 lipca 2020 roku na naszym kanale na Youtube: https://youtu.be/6Mjq3kmSLds

oraz na naszej stronie internetowej w zakładce MULTUMEDIA / FILMY

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"