SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Inauguracja II kadencji Prezydenta RP 06.08.2020 r.

Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką.

  • Będę prezydentem polskich spraw. To przewodnia myśl mojej prezydentury – podkreślił Andrzej Duda w orędziu.

Zapowiedział, że jest otwarty na współpracę i do tej współpracy zachęca.

  • Drzwi Pałacu Prezydenckiego były przez ostatnie 5 lat otwarte i zawsze będą otwarte dla różnych środowisk, dla przedstawicieli wszystkich stronnictw politycznych – zapewnił.

Zaprzysiężenie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym

Uroczystość Zaprzysiężenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy

#NaŻywo | Uroczystość Zaprzysiężenia Prezydenta RP Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym

Opublikowany przez Kancelaria Prezydenta RP Czwartek, 6 sierpnia 2020

  • Wierzę w dobrą przyszłość naszej Ojczyzny. Wychodzimy ku niej naprzeciw z radością i nadzieją – bo już nie jeden raz przekonaliśmy się, że razem, wspólnie i solidarnie potrafimy dokonać rzeczy niezwykłych – akcentował Prezydent w orędziu.

Podczas uroczystości Prezydentowi towarzyszyła Małżonka Agata Kornhauser-Duda, córka Kinga oraz rodzice.

Zgodnie z Konstytucją, Prezydent RP obejmuje urząd po złożeniu wobec ZN następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę można zakończyć słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przyjęcie meldunku od Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa

#NaŻywo | Przyjęcie meldunku od Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa

Opublikowany przez Kancelaria Prezydenta RP Czwartek, 6 sierpnia 2020

Msza Święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana Chrzciciela

#NaŻywo | Bazylika Archikatedralna Św. Jana Chrzciciela. Msza Święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP

Opublikowany przez Kancelaria Prezydenta RP Czwartek, 6 sierpnia 2020

Po mszy Andrzej Duda oddał hołd zmarłym prezydentom Gabrielowi Narutowiczowi, Stanisławowi Wojciechowskiemu, Ignacemu Mościckiemu i Lechowi Kaczyńskiemu. Upamiętnił także Ignacego Jana Paderewskiego i Prymasów Polski: Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa.

Z Bazyliki Św. Jana Chrzciciela Prezydent z Małżonką przeszli do Zamku Królewskiego

Uroczystość Inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski

Uroczystość Inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski

#NaŻywo | Zamek Królewski. Uroczystość Inwestytury Prezydenta RP na Wielkiego Mistrza Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski

Opublikowany przez Kancelaria Prezydenta RP Czwartek, 6 sierpnia 2020

  • Obiecuję, że będę przez następne 5 lat przyznawał te ordery, kierując się po pierwsze: wewnętrznym, głębokim przekonaniem, że danej osobie order się należy. A po drugie: najlepiej pojętym interesem Rzeczypospolitej – mówił Prezydent.

Uroczystość przyjęcia Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad Siłami Zbrojnymi RP

https://www.facebook.com/prezydentpl/videos/1764664720338687/

  • Polski żołnierz swoją służbą dla Ojczyzny nawiązuje do najlepszych tradycji polskiej wojskowości – akcentował Andrzej Duda.
  • Żołnierze, obiecuję Wam, że przez te kolejne 5 lat będę czynił wszystko, aby Wasz wysiłek wspierać. Będę czynił wszystko, abyście mogli służyć spokojnie, bezpiecznie, mając jak najlepsze wyposażenie – zapewniał Prezydent, deklarując kontynuację programów modernizacji polskiej armii.

Prezydent złożył następnie wieńce przed pomnikami Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku, Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W kaplicy w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda z Małżonką upamiętnili ofiary katastrofy smoleńskiej

W Świątyni Opatrzności Bożej Andrzej Duda uczcił pamięć ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego

Źródło:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1899,inauguracja-ii-kadencji-prezydenta-rp.html

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"