SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata #RODMonline ,,Znaczenie Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i Europy” 13.08.2020 r. godz. 18:00

Zapraszamy Państwa na kolejną debatę z cyklu #RODMonline!

⚪🔴 Debata ,,Znaczenie Bitwy Warszawskiej w dziejach Polski i Europy” powstała dzięki współpracy Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Kielcach, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Warsaw Institute.

Link do streamingu pojawi się na wydarzeniu (https://www.facebook.com/events/2857071631059353) przed rozpoczęciem debaty – kliknij “✔️ WEZMĘ UDZIAŁ”, aby dostać powiadomienie o rozpoczynającej się transmisji.

⚪🔴 Debata zorganizowana w związku z zbliżającą się setną rocznicą Bitwy Warszawskiej. Spotkanie ma na celu prezentację i omówienie powodów wybuchu wojny polsko-bolszewickiej, a także analizę możliwych skutków dla Polski, Europy i Świata, gdyby nie doszło do „Cudu nad Wisłą”. Do udziału w debacie w charakterze panelistów zaproszono wyjątkowych ekspertów:

➡️ dr hab. prof. UJK Jacek Legieć – historyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych specjalizujący się w historii Ukrainy lat 1917-1953 oraz armii rosyjskiej i służących w niej na przełomie XIX i XX wieku Polaków. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

➡️ prof. zw. dr hab. Stanisław Wiech – historyk, profesor zwyczajny nauk humanistycznych specjalizujący się w historii społecznej i politycznej Królestwa Polskiego i Rosji XIX i XX wieku. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

➡️ dr Paweł Libera – historyk, specjalizujący się w polityce wschodniej II RP, stosunkach polsko-litewskich oraz polskiej emigracji politycznej po 1945 roku. Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie.

➡️ Moderatorem debaty będzie Piotr Natkaniec – Redaktor Naczelny Portalu wKielcach.info

⚪🔴 Transmisję wydarzenia będzie można śledzić na kanałach social media MSZ, WI i RODM.

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"