SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

„ARCHIWA PRZEŁOMU 1989 – 1991” Wspólny projekt Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu RP

„ARCHIWA PRZEŁOMU 1989 – 1991”

Wspólny projekt Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu RP pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

www.archiwaprzelomu.pl

Po co Polakom, a zwłaszcza młodym potrzebne są „Archiwa Przełomu”? Odpowiadamy: w archiwach, w najróżniejszej tworzącej je dokumentacji zapisana jest wspólna pamięć. Pamięć o minionym czasie, o ludziach, o ich działaniach i sposobie myślenia. W sumie zebrana jest i przechowywana pamięć narodu. Prezentowany projekt tworzy jedną z tych kotwic pamięci, o których Prezydent RP Bronisław Komorowski mówi, że są sprawy i miejsca, które budują naszą polską tożsamość i dumę narodową, uczą nowoczesnego patriotyzmu.

Data 4 czerwca 1989 roku weszła do historycznego kalendarza najważniejszych wydarzeń w naszym kraju. Tych wydarzeń, które całkowicie zmieniły życie Polaków – oznaczała pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. Otwierały one drogę do odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Tamte dni wypełniały liczne inicjatywy obywatelskie, odbywały się kampanie wyborcze: samorządowa, prezydencka czy wspomniana parlamentarna. „Archiwa Przełomu” dokumentują różnorodną aktywność obywatelską, skoncentrowaną wokół tworzenia życia politycznego, społecznego, gospodarczego w każdym zakątku naszego kraju. Rysują wspólny obraz dokonań i zmian. Nie tylko na potrzeby historyków i archiwistów.

Mamy prawo wiedzieć o nas samych jak najwięcej. Ta wiedza należy się każdemu z nas. A naszym obowiązkiem jest przekazanie jej młodemu pokoleniu, które wyrosło już w nowych warunkach – wolności i demokracji. Musimy umieć otworzyć przed młodymi Polakami ten zamknięty rozdział najnowszej historii ojczystej. Potrafić ich zachęcić, zainteresować i włączyć w nowoczesne wychowanie patriotyczne. Dlatego warto wspólnym wysiłkiem zbudować narodowe – otwarte dla każdego, bogate w zasoby internetowe archiwum polskiej transformacji.

Z tą myślą Kancelaria Prezydenta RP i Kancelaria Senatu RP realizują wspólny projekt pod nazwą „Archiwa Przełomu 1989 -1991”, którego efektem jest udostępnianie w Internecie kopii cyfrowych dokumentów i materiałów ikonograficznych z pierwszych lat transformacji ustrojowej, politycznej i gospodarczej. Pamięć o wydarzeniach i o ludziach, którzy uczestniczyli w wielkich zmianach ustrojowych i niestrudzenie pracowali na rzecz przemian demokratycznych nie może zostać zatarta piętnem czasu.

„Archiwa Przełomu” nie są i nigdy nie będą zbiorem zamkniętym. Dokumentacja jest rozproszona po całej Polsce, a także poza jej granicami, częściowo gromadzona jest w instytucjach naukowych, muzealnych, bibliotekach, archiwach, a także u osób prywatnych. Dlatego obie kancelarie – Prezydenta RP i Senatu RP zwracają się z apelem do wszelkich placówek i osób prywatnych, aby „wyczyścili swoje regały i piwnice” z różnego rodzaju dokumentów, zdjęć, plakatów, zapisków, pamiątek i udostępnili zebrane materiały. Zostaną sporządzone ich kopie cyfrowe i umieszczone w Internecie, a oryginały pozostaną u właścicieli, jeśli wyrażą taką wolę.

Lista imienna i adresowa uczestników projektu dostępna na portalu Archiwa Przełomu:

http://www.archiwaprzelomu.pl/p/osoby-prywatne

http://www.archiwaprzelomu.pl/p/instytucje

Wszystkie dane i wymogi techniczne dotyczące zgłoszenia i udziału w Projekcie znajdują się pod linkiem:

http://www.archiwaprzelomu.pl/p/zalecenia-techniczne

Źródło:

https://www.prezydent.pl/kancelaria/archiwa-przelomu/prezentacja-projektu/

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"