SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

DEBATA #RODMonline – słuchowisko o Janie Kowalewskim i debata “Bitwa Warszawska – jej wpływ na losy Polski, Europy i Świata”. 17.08.2020 r. godz. 20:05

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie i Radio Szczecin zapraszają na słuchowisko o Janie Kowalewskim, matematyku i kryptologu, który złamał bolszewickie depesze i przyczynił się do polskiego zwycięstwa w sierpniu 1920 r. oraz na debatę “Bitwa Warszawska – jej wpływ na losy Polski, Europy i Świata”.

Słuchowisko i debata odbędą się w poniedziałek 17 sierpnia o godz. 20.05 na antenie Radia Szczecin.

W debacie wezmą udział:

  • Jan Józef Kasprzyk, Szef Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • Mariusz Olczak Zastępca Dyrektora Archiwum Akt Nowych,
  • dr Przemysław Benken z Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie.
  • Debatę poprowadzi red. Joanna Skonieczna z Radia Szczecin.

Jan Kowalewski urodził się 24 października 1892 r. w Łodzi. Ukończył Szkołę Handlową Zgromadzenia Kupców w Łodzi. Studiował na Uniwersytecie w Liege, gdzie uzyskał dyplom z chemii technicznej. Znał wiele języków, m.in. niemiecki, francuski i rosyjski.

Podczas I wojny światowej Kowalewski służył w carskiej armii, jako oficer łączności. Potem przeszedł do II Korpusu Polskiego na Ukrainie. Był naczelnikiem Wydziału II Radiowywiadu Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa. Złamał bolszewickie depesze przez co przyczynił się do polskiego zwycięstwa w sierpniu 1920 r.

W okresie międzywojnia Kowalewski pracował dla wojska i dyplomacji. W 1937 r. został szefem sztabu Obozu Zjednoczenia Narodowego. Podczas II wojny światowej był szefem podlegającej rządowi londyńskiemu Placówki Łączności z Kontynentem oraz centrali informacyjnej z krajami kontynentu w Lizbonie. Kierował wieloma polskimi operacjami wywiadowczymi w okupowanej przez Niemców Europie.

Po wojnie ppłk Jan Kowalewski pozostał na emigracji. Współpracował m.in. z Radiem Wolna Europa. Zmarł w Londynie 31 października 1965 roku.

Senat RP, z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, ogłosił rok 2020 rokiem Jana Kowalewskiego

Debata na antenie Radia Szczecin odbywa się w ramach cyklu #RODMonline

Polskie Radio Szczecin

Emisja naziemna FM :

92.0 i 94.4 MHz – Szczecin,

98,7 MHz – Kołobrzeg,

106,3 MHz – Świnoujście.

Emisja naziemna DAB+ :

kanał 11A (216,928 MHz) – Szczecin.

https://radioszczecin.pl

ZAPRASZAMY

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"