SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja Ministerialna na rzecz wolności religii lub przekonań 16-17.11.2020 r.

Konferencja Ministerialna na rzecz wolności religii lub przekonań 16-17.11.2020 r.

W dniach 16-17 listopada 2020 r. odbędzie się wirtualna Konferencja Ministerialna na rzecz wolności religii lub przekonań.

Konferencja Ministerialna na rzecz wolności religii lub przekonań

Jest to trzecia edycja Konferencji Ministerialnej – w roku 2020 r. jej organizatorem jest Polska. Dwie poprzednie edycje, które odbyły się w 2018 r. i 2019 r., zorganizowały Stany Zjednoczone. Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 konferencja odbędzie się w całości w formie wirtualnej.

Do udziału w pierwszym dniu konferencji zaproszonych zostało 127 państw i organizacji międzynarodowych. Ich przedstawiciele omówią stan przestrzegania wolności religii lub przekonań na świecie i najważniejsze problemy, które związane są z realizacją tego fundamentalnego prawa przysługującego każdemu człowiekowi. Sesję z udziałem ministrów spraw zagranicznych oraz innych przedstawicieli państw i organizacji międzynarodowych zainaugurują Minister Spraw Zagranicznych RP Zbigniew Rau oraz Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie dyskusjom przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i organizacji religijnych zaangażowanych w promocję wolności religii lub przekonań.

Jednym z priorytetów Polski na arenie międzynarodowej jest konsekwentne postulowanie zwiększenia aktywności organizacji międzynarodowych na rzecz pełnego respektowania praw mniejszości religijnych oraz zapewnienia wolności religii i swobody wyznania oraz ochrony ofiar prześladowań religijnych. Polska dyplomacja aktywnie angażuje się w promocję wolności religii lub przekonań m.in. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Rady Praw Człowieka ONZ, Unii Europejskiej, Rady Europy oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Sesja ministerialna 16.11 rozpocznie się o godz. 14:00 czasu warszawskiego, a początek drugiego dnia zaplanowany jest na godz. 13:00.

https://www.gov.pl/web/diplomacy/schedule

Źródło:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konferencja-ministerialna-na-rzecz-wolnosci-religii-lub-przekonan

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"