SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

GRA MIEJSKA “Grudzień`70. Szczecin Miasto Wolności” 12.12.2020 r., godz. 11:00

Przebieg gry miejskiej „Grudzień ’70. Szczecin Miasto Wolności”

12.12.2020 r., godz. 11:00

Od kilku już lat gry miejskie stanowią wyśmienitą zabawę  promującą miasta, ważne wydarzenia czy postacie. Stowarzyszenie Eko-Spol, przy współpracy z p. Małgorzatą Kryk i Sonią Pańczuk- Mura, zorganizowało grę miejską pt. „Grudzień ’70 Szczecin Miasto Wolności”. Zabawa ta stanowi alternatywny sposób na spędzenie wolnego czasu, połączony z odkrywaniem Szczecina i faktów związanych z wydarzeniami, jakie miały miejsce w grudniu w 1970 r.

Nasza gra ma charakter  uliczny.  Zespoły uczestników rywalizują na ulicach miasta, starają się wykonać przygotowane zadania w jak najkrótszym czasie. Liczą się: szybkość, wiedza, kojarzenie faktów, praca zespołowa, orientacja w terenie.

Nasza przygoda rozpoczyna się na placu Solidarności w Szczecinie. W związku z pandemią , drużyny zostały uformowane zdalnie . Nie spotykamy się w jednym punkcie. Każda z drużyn wylosowała swoje miejsce startowe. Ich zadaniem jest dotarcie do punktów zadaniowych. Na początek każda z drużyn losuje numerek 1-6, oznaczający do którego punktu, jako pierwszego, drużyna musi dotrzeć. Kolejność pozostałych punktów zadaniowych jest dowolna. Na przemierzenie całej trasy uczniowie mają 3 godziny. Na punktach zadaniowych znajdują się przewodnicy, którzy punktują drużyny.

Trasa gry:

Plac Solidarności – Centrum Dialogu Przełomy – Pomnik Anioła Wolności- Komenda Wojewódzka Policji (wcześniej Milicji Obywatelskiej)-  Sąd Rejonowy( Komitet PZPR )– ulica Edmunda Bałuki- Stocznia Szczecińska (była Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego)

Uwaga!

Uczestnicy losują punkt 1., kolejne wykonują wg własnej kolejności.

PUNKT 1 – STOCZNIA SZCZECIŃSKA im. Adolfa Warskiego (obecnie Stocznia Szczecińska)

Zadanie 1

 • przeczytaj

Zadanie 2

 • Верфь – Określ jaki jest to język i przetłumacz go na język polski (można używać́ telefonu).

Zadanie 3

Wysłuchaj nagrania po czym opowiedz w jaki sposób uzasadniono podwyżki cen.

Władysław Gomułka  Grudzień 1970 | Audio

PUNKT 2 – KOMITET WOJEWÓDZKI Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
(obecnie SĄD REJONOWY W SZCZECINIE)

Zadanie 1

Weźcie do ręki dyktafon i spytajcie się̨ trzech przechodniów jaką funkcję pełnił ten budynek w czasach PRL-u.

Zadanie 2

Ułóż puzzle

Zadanie 3

 1. Jak nazywała się fabryka maszyn budowlanych?
 2. Gmach jakiego budynku został podpalony podczas zamieszek? – Komitet _______________
 3. Jak nazywała się Szczecińska Stocznia Remontowa?
 4. Ostry sprzeciw przeciw działaniu uważanym za niesłuszne.
 5. Podaj imię i nazwisko patrona Stoczni Szczecińskiej w PRL.
 6. Jaki był kolor kombinezonu jaki nosili pracownicy stoczni szczecińskiej?
 7. Zakład przemysłowy, w którym buduje się, remontuje, przebudowuje lub likwiduje statki wodne to… _________________
 8. kierunek społeczno-polityczny, według którego podstawową cechą społeczeństwa jest naturalna wspólnota interesów łącząca ludzi z wszystkich klas i warstw.
 9. Co było jednym z powodów buntu społeczeństwa? Podwyżki ceny___________
 10. W jakim budynku schroniło się kierownictwo KW PZPR wraz z I sekretarzem? Gmach _____________

PUNKT 3 – CENTRUM DIALOGU PRZEŁOMY

Zadanie 1

 • Wyjaśnij znaczenie nazwy muzeum.

Zadanie 2

 • Jakie zbiory dotyczące wydarzeń z Grudnia `70 mogą̨ znajdować́ się̨ w muzeum.

Zadanie 3

 • Zrób zdjęcie symbolowi Victorii znajdującemu się̨ w okolicach muzeum.

PUNKT 4 – POMNIK ANIOŁA WOLNOŚCI

Zadanie 1

 • Dlaczego jako symbol ofiar grudnia 70 wybrano Anioła Wolności?

Zadanie 2

 • Podaj imię̨ i nazwisko najmłodszej ofiary Grudnia 70

Zadanie 3

28 sierpnia 2005 roku, w ramach obchodów 25. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych odsłonięty został pomnik Grudzień’70. W uroczystości wzięło udział ponad 2500.

 1. Podaj imię i nazwisko osób, które wzięły udział w uroczystości:
  1. wygłaszający przemówienie
  2. były premier RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego
  3. prezydent RFN
 2. Który Prezydent RP został uhonorowany poniższym orderem?

PUNKT 4 – Komenda Wojewódzka Policji (wcześniej Milicji Obywatelskiej)

Zadanie 1

 • Który obrazek przedstawia zomowców ?
 • Nazwij te przedmioty
 • Czym różni się̨ ZOMO od MO ?

Zadanie 2

“Skarga” to polski film polityczny w reżyserii Jerzego Wójcika. Jest on hołdem pamięci dla jednej z ofiar szczecińskiego Grudnia ’70.

 • Podaj imię i nazwisko głównego bohatera filmu.
 • Znajdź na tablicy pamiątkowej jego imię i nazwisko.
 • Zrób zdjęcie, zakreśl.

PUNKT 5 – ULICA EDMUNDA BAŁUKI

Zadanie 1

 • Zaznacz x na mapie cmentarza, gdzie znajdują się prochy Edmunda Bałuki

Zadanie 2

 • Rozwiąż̇ krzyżówkę̨

1.W jakim mieście Bałuka uczęszczał do państwowego centrum wychowania morskiego?

2.Kim był ojciec Bałuki i on sam?

3. Pracownik ten zajmuję się obróbką metali i otwieraniem zamków. Był nim Bałuka podczas pracy w Szczecinie

4. W 1970 w Szczecinie odbywały się strajki robotników w których Bałuka brał udział. Podaj nazwę miesiąca w którym się odbywały

5. Podczas protestów w 1971 został ……… komitetu strajkowego

6. Podaj nazwę statku na pokładzie którego Bałuka w 1973 uciekał z kraju

7. Wrócił w 1980 na wieść o strajkach odbywających się w ……(nazwa miesiąca)

8. Podaj tytuł pisma które Bałuka wydawał podczas swojego pobytu za granicą

Zadanie 3

Odszyfruj hasło:

Punktacja za udział w Grze miejskiej 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 20

 • 2 pkt. za krzyżówki
 • 1 pkt za pozostałe zadania
 • 1 pkt za najlepszy czas

W załączeniu:

Regulamin udziału w Grze miejskiej.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"