SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Szczyt Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30-lecia V4. Mierzeja Helska 9-10.02.2021 r.

Szczyt Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 30-lecia V4. Mierzeja Helska 9-10.02.2021 r.

Niejednokrotnie pokazaliśmy, że jako państwa Grupy Wyszehradzkiej potrafimy skutecznie współpracować z korzyścią dla promocji naszych państw i całego regionu – akcentował Prezydent Andrzej Duda podczas odbywającego się na Mierzei Helskiej spotkania Prezydentów Państw Grupy Wyszehradzkiej, inaugurującego obchody 30-lecia formatu V4.

Szczyt Prezydentów pań Szczyt Prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej odbywa się z okazji 30-lecia V4. Jurata- -Mierzeja Helska 9-10.02.2021 r.

W spotkaniu biorą udział Prezydenci Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier i oczywiście Polski.

Źródło:

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2086,szczyt-prezydentow-panstw-grupy-wyszehradzkiej.html

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"