SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Konferencja KPRM pt. „Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?” w ramach dialogu obywatelskiego Konferencji o przyszłości Europy. 23.09.2021 r. godz. 10:00 – 15:00.

Konferencja KPRM pt. „Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat?” w ramach dialogu obywatelskiego Konferencji o przyszłości Europy.

23 września 2021 r. w gmachu KPRM w Alejach Ujazdowskich 1/3 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Czy autonomia strategiczna to właściwa odpowiedź UE na zmieniający się świat? Wydarzenie jest elementem serii debat i dyskusji prowadzonych w ramach Konferencji o przyszłości Europy, stanowiąc równocześnie okazję do przedstawienia polskiego stanowiska wobec koncepcji otwartej autonomii strategicznej.

Konferencja odbędzie się 23 września 2021 r. w godzinach 10:00-15:00 w formie hybrydowej – w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (al. Ujazdowskie 1/3, sala im. Anny Walentynowicz, skrzydło C, III piętro) oraz w formie ogólnodostępnej transmisji on-line. Agenda spotkania skoncentruje się na gospodarczych aspektach europejskiej autonomii strategicznej oraz jej możliwym wpływie na pozycję UE na arenie międzynarodowej. Konferencja odbędzie się w formule moderowanej dyskusji podzielonej na trzy panele tematyczne, z udziałem prelegentów – przedstawicieli polskich think-tanków zaangażowanych w tę tematykę. W każdym panelu przewidziano przestrzeń na dyskusję z publicznością, w tym na przedstawienie przez jej członków własnych spostrzeżeń w obszarze tematycznym konferencji. Wydarzenie będzie również okazją do przedstawienia polskiego stanowiska dotyczącego koncepcji otwartej autonomii strategicznej w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

W przypadku potwierdzenia zamiaru udziału w wydarzeniu, w kolejnych wiadomościach uczestnicy otrzymają od KPRM informacje dot. udziału osobistego lub link do odtworzenia konferencji w trybie on-line. Ze względu na sytuację epidemiczną obowiązuje limit miejsc w ramach udziału osobistego. O możliwości uczestnictwa w formule stacjonarnej decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ze względu na obowiązujące w KPRM procedury bezpieczeństwa zgłoszenia dot. osobistego udziału zbieramy do 10 września 2021 r. Zgłoszenia udziału osobistego oraz wszelkie pytania dot. przebiegu konferencji powinny być kierowane na adresy: Malgorzata.Mrozinska-Kruk@kprm.gov.pl oraz Malgorzata.Krusiewicz@kprm.gov.pl.

W trakcie spotkania przewidziane jest wystąpienie wprowadzające Ministra do spraw Unii Europejskiej Pana Konrada Szymańskiego  poświęcone wyzwaniom międzynarodowym, przed jakimi stoi obecnie Unia Europejska. Konferencji nadano formułę dyskusji panelowych
w ramach trzech bloków tematycznych:

  1. W kierunku większej niezależności UE w sektorach strategicznych?
  2. Euro jako narzędzie wzmacniania międzynarodowej pozycji UE
  3. Czy UE może skorzystać na rywalizacji USA-Chiny?

Moderatorami i panelistami są przedstawiciele świata nauki i eksperci zajmujący się na co dzień prezentowaną tematyką. Konferencja jest adresowana do środowisk akademickich, kół studenckich, think tanków, instytutów naukowych, ośrodków analitycznych oraz innych zainteresowanych osób.

Z uwagi na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne spotkanie będzie zorganizowane
w formacie hybrydowym (udział stacjonarny ograniczonej liczby gości na podstawie imiennych zaproszeń z opcją online).

W załączeniu agenda konferencji w formacie pdf.

PROGRAM KONFERENCJI 23.09

 

 

 

 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"