SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Jak UE pomoże złagodzić skutki brexitu?

Fundusz UE o wartości 5 miliardów euro wesprze ludzi, firmy i kraje dotknięte wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Brexit wpłynął na handel między UE a Wielką Brytanią ©AFP/FRANCOIS LO PRESTI

31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy po brexicie, a razem z nim swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału między UE a Wielką Brytanią, co miało negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze dla obu stron.

Aby pomóc Europejczykom dostosować się do tych zmian, w lipcu 2020 r. przywódcy UE uzgodnili utworzenie rezerwy na dostosowanie do brexitu – funduszu o wartości 5 mld euro (w cenach z 2018 r.), który ma zostać wypłacony do 2025 roku. Do grudnia powinno rozpocząć się wydawanie tych środków krajom UE, po tym, jak Parlament zatwierdził rezerwę 15 września.

Ile otrzyma każdy kraj?

Fundusz wesprze wszystkie państwa UE, ale największe wsparcie mają otrzymać kraje i sektory najbardziej dotknięte brexitem – pierwsza na liście jest Irlandia, a za nią Holandia, Francja, Niemcy i Belgia.

https://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20210903PHT11261/20210903PHT11261_original.jpg

Trzy czynniki były brane pod uwagę przy określaniu kwoty dla każdego kraju:

  • znaczenie handlu z Wielką Brytanią,
  • wartość połowów w wyłącznej strefie ekonomicznej Wielkiej Brytanii
  • wielkość populacji zamieszkującej regiony morskie UE położone najbliżej Wielkiej Brytanii.

Co może sfinansować fundusz?

Do finansowania z funduszu będą kwalifikować się wyłącznie środki opracowane specjalnie dla przeciwdziałania negatywnym skutkom wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, na przykład:

  • Inwestycje w tworzenie miejsc pracy, w tym programy pracy krótkoterminowej, zmiany kwalifikacji i szkolenia
  • Reintegracja obywateli UE, którzy opuścili Wielką Brytanię przez brexit
  • Wsparcie dla firm (zwłaszcza MŚP), osób samozatrudnionych i lokalnych społeczności
  • Budowa zaplecza celnego i zapewnienie funkcjonowania kontroli granicznych, dotyczączych zapobiegania chorobom roślin (fitosanitarnych) i bezpieczeństwa
  • Systemy certyfikacji i licencjonowania.

Fundusz pokryje wydatki poniesione od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 roku.

Rybołówstwo a bankowość

Rządy krajowe mogą swobodnie decydować, ile pieniędzy trafi do każdego obszaru. Jednak kraje w znacznym stopniu uzależnione od rybołówstwa w wyłącznej strefie ekonomicznej Wielkiej Brytanii muszą przeznaczyć minimalną kwotę swojego przydziału na łodziowe rybołówstwo przybrzeżne, a także społeczności lokalne i regionalne zależne od działalności połowowej.

Sektory finansowe i bankowe, które mogą skorzystać na brexicie, są wyłączone z pomocy.

 

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210902STO11114/jak-ue-pomoze-zlagodzic-skutki-brexitu

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"