SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Wkrótce na sesji plenarnej: debata o stanie UE, Afganistan, zdrowie publiczne – 15.09.2021 r.

Wkrótce na sesji plenarnej: debata o stanie UE, Afganistan, zdrowie publiczne.

Na wrześniowej sesji plenarnej Parlament omówi prace Komisji Europejskiej podczas debaty o stanie UE, Posłowie zajmą się również sytuacją w Afganistanie i kryzysem zdrowotnym.

Wkrótce w Strasburgu: Stan UE, Afganistan oraz wzmocnienie reakcji na kryzysy zdrowotne.

Posłowie wezmą pod lupę prace Komisji Europejskiej oraz upewnią się, że troski Europejczyków zostaną uwzględnione podczas środowej debaty o stanie Unii Europejskiej z Przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen. Parlament przyjrzy się osiągnięciom KE w ubiegłym roku – w tym reakcji na pandemię koronawirusa i działań w celu ożywienia gospodarczego – oraz planom i wizji KE na przyszłość. Dowiedz się, gdzie możesz obejrzeć debatę.

We wtorek posłowie będą dyskutować z Komisarzem ds. polityki zagranicznej Josepem Borrellem na temat reakcji na kryzys humanitarny i migracyjny w Afganistanie po tym, jak talibowie wrócili do władzy po wycofaniu się wojsk amerykańskich. Posłowie zagłosują nad rezolucją w tej sprawie w czwartek.

We wtorek Parlament będzie debatował nad swoimi zaleceniami w kwestii przyszłości stosunków UE-Rosja i wezwie do przeglądu polityki UE w tym zakresie w świetle narastających napięć.

W środę eurodeputowani zagłosują nad reformą niebieskiej karty UE skierowanej do wysoko wykwalifikowanych pracowników. Nowe przepisy wzmocnią prawa pracownicze i będą bardziej elastyczne, co powinno ułatwić pracodawcom w UE zatrudnianie osób spoza Unii i przyciąganie więcej wysoko wykwalifikowanych migrantów.

Posłowie do PE będą również debatować i zagłosują nad ustawami mającymi wesprzeć reagowanie na międzynarodowe zagrożenia dla zdrowia poprzez dalsze rozszerzenie uprawnień Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz poprawę międzynarodowej i unijnej koordynacji.

W środę eurodeputowani mają przyjąć fundusz UE w wysokości 5 miliardów euro na dostosowanie do brexitu, aby pomóc ludziom, firmom i krajom złagodzić społeczne i gospodarcze skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE.

Posłowie zagłosują również nad rezolucją w sprawie zaprzestania wykorzystywania zwierząt w badaniach i testach, nad którą debatowali na lipcowej sesji plenarnej. Przedstawią sposoby przejścia na system badań niewykorzystujący zwierząt.

W środę Parlament oceni zagrożenie dla wolności mediów w Polsce w związku z projektem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz naruszaniem praworządności.

Debatę o stanie unii można obejrzeć na żywo: https://multimedia.europarl.europa.eu/pl/debate-on-state-of-union-2021_20210915-0900-SPECIAL-OTHER_vd

Źródło:

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210902STO11115/wkrotce-na-sesji-plenarnej-debata-o-stanie-ue-afganistan-zdrowie-publiczne

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"