SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Szkolenie on-line RCIiTT ZUT w Szczecinie: Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa 30.09.2021 godz. 10:00.

Szkolenie on-line RCIiTT ZUT w Szczecinie: Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać dobry wniosek do Horyzontu Europa 30.09.2021 godz. 10:00. Udział bezpłatny

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych przygotowaniem wniosków o dofinansowanie w zakresie badań i innowacji, realizowanych w międzynarodowych konsorcjach w Programie Ramowym Horyzont Europa, tj. przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz reprezentantów innych podmiotów sektora publicznego na szkolenie w tym zakresie. Wydarzenie będzie miało charakter on-line i odbędzie się 30 września 2021 r. w godz. 10:00 – 12:45.

Horyzont Europa jest już dziewiątym programem ramowym wspierającym badania i innowacje w Europie przewidzianym na lata 2021-2027 o łącznym budżecie w wysokości ok. 95,5 mld euro. Jego głównym celem jest wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej, a także zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzą się m.in. jak wyszukać odpowiedni konkurs, nawiązać współpracę międzynarodową i jakie są zasady tworzenia konsorcjum. Poznają strukturę wniosku o dofinansowanie projektów badawczo-innowacyjnych i innowacyjnych oraz dowiedzą się w jaki sposób wypełnić jego poszczególne sekcje w szczególności pod kątem kryteriów oceny projektów.

Szkolenie poprowadzą konsultantki Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE w Szczecinie, p. Aleksandra Albińska, p. Agnieszka Bujny oraz p. Agnieszka Korpal.

Zapraszamy do rejestracji! https://innowacje.zut.edu.pl/wydarzenia/od-pomyslu-do-projektu-czyli-jak-napisac-dobry-wniosek-do-horyzontu-europa

Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udziela p. Agnieszka Bujny, e-mail: Agnieszka.Bujny@zut.edu.pl  tel. 91 449 45 49.

AGENDA

10:00-10:10Powitanie uczestników, Aleksandra Albińska, RCIiTT ZUT

10:10-10:30Horyzont Europa – od czego zacząć?

  •  jak wyszukać odpowiedni konkurs na portalu Funding&Tenders,
  • dokumentacja konkursowa,
  • rodzaje projektów (RIA, IA, CSA).Aleksandra Albińska, RCIiTT ZUT

10:30-10:50 Konsorcjum – warunki uczestnictwa, skład konsorcjum, narzędzie Partner Search Agnieszka Korpal, RCIiTT ZUT

10:50-11:20Struktura wniosku i jego elementy; część administracyjna (A) wniosku Agnieszka Bujny, RCIiTT ZUT

11:20-11:30Przerwa kawowa

11:30-12:30Część merytoryczna (B) wniosku:

  • Doskonałość – Excellence,
  • Wpływ – Impact,
  • Jakość i efektywność wdrażania – Quality and efficiency of the implementation

Aleksandra Albińska, RCIiTT ZUT

Agnieszka Bujny, RCIiTT ZUT

Agnieszka Korpal, RCIiTT ZUT

12:30-12:45 Podsumowanie/Sesja pytań i odpowiedzi

LOKALIZACJA

wydarzenie on-line

Organizator:

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

ul. Jagiellońska 20-21

70-363 Szczecin

Źródło:

https://innowacje.zut.edu.pl/aktualnosci/szkolenie-line-od-pomyslu-do-projektu-czyli-jak-napisac-dobry-wniosek-do-horyzontu-europa

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"