SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

XIX Dni Bezpieczeństwa, XII Ogólnopolska Konferencja Bezpieczeństwa „Determinanty wojny – współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa” 31.05.-01.06.3022 r. Uniwersytet Szczeciński

Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Ogólnopolskiej Konferencji Bezpieczeństwa w ramach XIX Dni Bezpieczeństwa, które odbędą się w dniach 31 maja – 01 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Nauk Społecznych, ul. Krakowska, 71-79, 71-017 Szczecin.

XIX Dni Bezpieczeństwa

XII Ogólnopolska Konferencja Bezpieczeństwa

„Determinanty wojny – współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa”

Celem cyklu konferencji jest integracja środowiska młodych naukowców oraz inspiracja studentów do szerszej analizy, polemiki i aktywności na rzecz bezpieczeństwa w wymiarze teoretyczno-praktycznym występujących zagrożeń – lokalnie, regionalnie i formułach międzynarodowych.

XIX Dni Bezpieczeństwa rozpoczynamy w dniu 31.05.2022 r. o godz. 10:00 w sali 194 na Wydziale Nauk Społecznych US, wykładem inauguracyjnym Pana posła na Sejm RP Michała Jacha, Przewodniczącego Komisji Obrony, pt.: Wybrane problemy bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i ekonomicznego w Polsce i Europie w aktualnej sytuacji geopolitycznej.

W dobie zagrożeń asymetrycznych granice pomiędzy wewnętrznością a zewnętrznością zacierają się idąc w kierunku hybrydowości podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa. Stawia to społeczność międzynarodową przed nowymi wyzwaniami. Dawne raporty tj. Agenda dla pokoju ONZ dziś wymagają aktualizacji. Lokalne strategie bezpieczeństwa tracą na swojej sile. Nurty i koncepcje polityczne zmuszone są do ponownego sformułowania. Wyzwanie stojące przed sygnatariuszami Paktu Północnoatlantyckiego wymagają szerszego spojrzenia na problematykę. Otoczenie zewnętrzne warunkuje zagrożenia wewnętrzne, które dziś przez pryzmat globalizacji i umów multilateralnych przenikają się wzajemnie. Przestępczość zorganizowana, proliferacja broni masowego rażenia czy choćby patologie społeczne nie posiadają granic swojego zasięgu. Na pierwszy plan wysuwa się wojna u granic Rzeczypospolitej Polskiej, zagrożenie epidemiologiczne oraz jak dotychczas terroryzm jako narzędzie siły dla grup o ograniczonych zasobach decyzyjnych dla państw i społeczności międzynarodowej. Bezpieczeństwo państwa potrzebuje przeformułowania. Proces dążenia do pożądanego stanu jest uzależniony od wielu determinantów. Mnogość powyższych czynników wysuwa cały ogrom problemów badawczych przed którymi stają dziś młodzi ludzie nauki. Na te i wiele innych zagadnień postarają się oni odpowiedzieć podczas niniejszej konferencji. Świeżość spojrzenia na problematykę z pewnością dostarczy wiele ciekawych wniosków i przyniesie interesujące rozwiązania w rozmaitych dziedzinach.

W drugim dniu Konferencji zapraszamy na cykl wykładów w ramach Akademii Dyplomatycznej RODM w Szczecinie, pt.: „Środki wojskowe polskiej polityki zagranicznej” – 01.06.2022 r. godz. 12:00, sala nr 194 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Krakowska 71-79.

Prelegenci:

 • prof. Janusz Ruszkowski – „Środki polityki zagranicznej państwa. Aspekty teoretyczne.”
 • prof. Grzegorz Ciechanowski – „Polskie kontyngenty wojskowe w misjach pokojowych ONZ i operacjach stabilizacyjnych.”
 • płk. rez. dr inż. Paweł Rodzoś – „Militarne narzędzia dystrybuantą profilowania odporności państwa na agresję z zewnątrz w świetle istniejących uwarunkowań realnego zagrożenia.”
 • dr Artur Staszczyk – „Udział Polski w misjach i operacjach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej.”
 • mgr Sylwia Serwońska – „Podmiotowe i przedmiotowe kierunki polityki zagranicznej Polski w dziedzinie bezpieczeństwa”.

Wszystkie zajęcia w ramach XIX Dni Bezpieczeństwa obywać się będą w dniach 31.05-01.06.2022 r. na żywo na Wydziale Nauk Społecznych US oraz spotkania panelowe online. Linki do spotkań online podane zostaną osobom zarejestrowanym na wydarzenia. Szczegółowy harmonogram zajęć dostępny jest na stronie wydarzenia na Facebooku.

Współorganizatorzy:

 • Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych UMWZ
 • Katedra Studiów nad Bezpieczeństwem (Uniwersytet Szczeciński)
 • Katedra Badań nad Migracjami i Ruchami Społecznymi (Uniwersytet Szczeciński)
 • Koło Naukowe Bezpieczeństwa i Wojskowości „Si vis pacem para bellum”
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych o. Szczecin
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie

Studentów i absolwentów zainteresowanych aktywnym udziałem w konferencji, wygłoszeniem referatu czy otrzymaniem certyfikatu uczestnictwa obowiązuje rejestracja:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs32-G8GBB6kBhnq9BdG0gpIDh7TiwKPzuNrVcA2PmSQtEnQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR0KkQvOu1wPYvjr8ITtZZF4bCg7JPNLqJzl2Da5ILDjyIZK2gRMC_1e2pY

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu.

WSTĘP WOLNY

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"