SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Biuletyn PREM nr 16 Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Biuletyn PREM nr 16

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Nabór do Europejskiego Centrum Doskonałości ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych

Head of International Relations

Miejsce wykonywania obowiązków: Helsinki

Termin składania zgłoszeń upływa 24 maja 2023 r. o godz. 16.15 (UCT+3).

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz zasady dokonywania zgłoszeń znajdują się na stronie: https://www.hybridcoe.fi/news/job-vacancy-head-of-international-relations-from-september-2023/

Nabór na stanowiska w NATO

Officer, IAMD Capabilities (ogłoszenie nr 230521)

Miejsce wykonywania obowiązków: Bruksela

Termin składania zgłoszeń upływa 16 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stroniehttps://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl

Head, Resources and Portfolio Management (ogłoszenie nr 230503)

Miejsce wykonywania obowiązków: Bruksela

Termin składania zgłoszeń upływa 21 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stroniehttps://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl

Defence Policy Officer – Russia G20 (ogłoszenie nr 230357)

Miejsce wykonywania obowiązków: Bruksela

Termin składania zgłoszeń upływa 21 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stroniehttps://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl

Zachęcamy również do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów do międzynarodowego sekretariatu Sojuszu Północnoatlantyckiego, które znajdują się na stronie internetowej NATO.

Więcej informacji o wolnych stanowiskach i zatrudnieniu w innych organach NATO można znaleźć na stronie NATO IS – Human resources (HR) websites of NATO Agencies and Commands.

Nabór na stanowiska w ramach Research Programme Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Zgromadzenie Parlamentarne NATO (NATO PA) ogłosiło nabór na stanowiska pracowników naukowych do wsparcia zespołu politycznego Sekretariatu Międzynarodowego, w ramach tzw. Research Programme.

Miejsce wykonywania obowiązków: Bruksela.

Termin składania aplikacji upływa 28 maja 2023 r.

Informacje nt. wymaganych kwalifikacji, warunków zatrudnienia i aplikowania znajdują się na stronie: https://www.nato-pa.int/content/research-programme

Nabory w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka

Podczas 54. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie (11 września – 6 października 2023 r.) zostaną obsadzone następujące mandaty w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka:

Specjalny Sprawozdawca ds. praw osób z niepełnosprawnościami

Grupa robocza ds. dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt – wakat w ramach grupy regionalnej

Grupa robocza ds. wykorzystania najemników do łamania praw człowieka i prawa do samostanowienia – wakat w ramach grupy regionalnej

Termin składania aplikacji upływa 13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00.

Dodatkowe informacje na temat stanowisk oraz zasad aplikowania dostępne są na stronie: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/sp/hrc54

Nabory do UNESCO

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów i procedur rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej UNESCO.

Nabory do UNDP

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) prowadzi nabory na szereg stanowisk w wielu miejscach na świecie, w których prowadzi działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie UNDP Jobs.

Nabory do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających naborach do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. Asian Infrastructure Ivestment Bank, AIIB) rozpoczął działalność w styczniu 2016 r. Polska jest jednym z 57 członków-założycieli Banku. Siedziba Banku znajduje się w Pekinie.  Celem Banku jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji. Bank inwestuje w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne. Zajmuje się także promowaniem współpracy regionalnej i partnerstwa razem z innymi instytucjami rozwoju działającymi w regionie.

Wykaz aktualnych wakatów, opisy wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/staff/index.html.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpośrednio bieżących informacji o pojawiających się ogłoszeniach o naborach w AIIB proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: konkursy@msz.gov.pl.

Nabory do FAO, WFP oraz IFAD

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP) oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzą nabory na szereg stanowisk, zarówno w Rzymie, siedzibie organizacji, jak i w kilkunastu krajach, w których te podmioty prowadzą działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie internetowej FAO,  stronie internetowej WFP oraz stronie internetowej IFAD.

Nabory do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) publikowane są na stronie internetowej organizacji: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en, a także na stronie Urzędu Patentowego RP: https://uprp.gov.pl/pl/bip/informacja-o-naborach-na-wolne-stanowiska-pracy-w-swiatowej-organizacji-wlasnosci-intelektualnej-wipo.

Więcej informacji znajduje się na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wykaz-aktualnych-naborow-na-stanowiska-w-wipo.

Program stażowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska podległe jej agencje i instytucje oferują płatne staże dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.). Czas trwania wynosi 5 miesięcy.

Terminy rozpoczęcia:
– 1 marca (okres aplikacyjny rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia poprzedniego roku);
– 1 października (okres aplikacyjny rozpoczyna się w styczniu).

Dodatkowe informacje, kryteria naboru oraz zasady aplikowania znajdują się na stronie: https://traineeships.ec.europa.eu/

Odnośniki do stron organizacji międzynarodowych, które prowadzą nabory znajdują się na naszej stronie GOV.PL/DYPLOMACJA.

Zapraszamy do aplikowania!

 

 

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"