SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Debata #RODMonline „Rozdawnictwo, standard, czy odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne? Polityki społeczno-gospodarcze w dobie lokalnych i globalnych zmian procesów społecznych” 18.05.2023 r. Szczecin

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz Radio Szczecin zapraszają w czwartek 18 maja 2023 roku o godz. 20:00, na debatę online na antenie Radia Szczecin w ramach audycji „Radio Szczecin na Wieczór” pod tytułem:

„Rozdawnictwo, standard, czy odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne? Polityki społeczno-gospodarcze w dobie lokalnych i globalnych zmian procesów społecznych”.

Przetaczające się przez polską scenę polityczną ale też przez różne gremia naukowe czy wreszcie przez ogół społeczeństwa dyskusje o zasadności, sprawiedliwości i skutkach programów socjalnych oferowanych przez obecnie rządzących skłoniło nas do podjęcia tej tematyki na antenie Radia Szczecin. Od początku wprowadzenia programów socjalnych w postaci 500+, 300+, 13 i 14 emerytura znajdują one zarówno wielu zwolenników jak i zagorzałych przeciwników. Podziały na jednych i drugich wcale niekoniecznie przebiegają wzdłuż linii rządzący / opozycja. A na dodatek poszczególne formacje, ich przywódcy czy zwolennicy często zmieniają zdanie w zależności od aktualnej koniunktury politycznej czy wręcz w zależności od aktualnych słupków poparcia lub sondaży opinii publicznej. Ostatnie bardzo śmiałe propozycje partii rządzącej odbiły się szerokim echem wśród opozycji i tym bardziej uwypukliły różnice zdań poszczególnych stron dyskursu politycznego.

W trakcie dyskusji spróbujemy pokazać polskie programy socjalne na tle podobnych programów w innych krajach Europy. Postaramy się również ocenić zakres, skuteczność i reaktywność na problemy społeczeństwa polskich programów socjalnych w stosunku do często dużo dłużej funkcjonujących podobnych programów w innych krajach.

Debata jest rezultatem współpracy Radia Szczecin, Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej
w Szczecinie, Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowego w Szczecinie, Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, Kurii Arcybiskupiej w Szczecinie, Szczecińskiego Towarzystwa Dialogu
o Prawie, Klubu Mickiewicza w Szczecinie, Muzeum Dziedzictwa Kulturowego w Szczecinie pod wspólną nazwą „Kolokwia Ottoniańskie”. Celem szeregu debat organizowanych w ramach obchodów upamiętnienia 900-lecia misji chrystianizacyjnej św. Ottona z Bambergu na Pomorzu i jej wpływu stosunki polsko-niemieckie i późniejsze losy obu krajów i narodów. W ramach współpracy, przez najbliższe 3 lata planowane są kolejne debaty, sympozja i spotkania. Wszystkie wydarzenia będą dotyczyć stosunków polsko-niemieckich w kontekście genezy, 1000. lat historii i obecnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej naszych narodów i państw.

Zaproszeni goście:

  • dr hab. prof. UJ Zbysław Dobrowolski. Pracownik naukowy Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor blisko 100 opracowań naukowych, w tym kilkunastu monografii.  M.in. wydanej przez Wydawnictwo Sejmowe monografii „Kontrola wydatków publicznych
    w demokracji amerykańskiej”, opracowań poświęconych problematyce sprawności kontroli zarządczej, przeciwdziałaniu korupcji, anglojęzycznej monografii o patologiach organizacyjnych. Promotor kilku dysertacji doktorskich oraz recenzent w postępowaniach habilitacyjnych, jak też dziesiątek opracowań naukowych. Członek redakcji naukowych, rad naukowych czasopism, komitetu naukowego, rady programowej konferencji naukowych. Promotor lub recenzent ponad 150 prac magisterskich lub licencjackich.

Swoją uwagę skupia na następujących obszarach badań: zasady i warunki sprawnego zarządzania w sektorze publicznym, patologie organizacyjne, zasady współdziałania organizacji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z finansów publicznych, kontroli zarządczej. zarządzania finansami lokalnymi, kontroli i nadzoru w administracji publicznej, a także w ramach programu Erasmus w języku angielskim.

  • dr hab. prof. US Maciej Drzonek. Analityk wydarzeń politycznych i komentator wielu mediów. Od 1996 r. pracuje w Instytucie Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Redaktor Zeszytów Naukowych US „Acta Politica”, zajmuje się problematyką, władzy, polityki lokalnej, wyborów i PR, publikował także na temat jedności Europy i relacji państwo – Kościół. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. monografii „Reelekcje prezydentów miast w wyborach bezpośrednich w Polsce” (Dante, Kraków 2013). Współzałożyciel „Klubu Jagiellońskiego”, Stowarzyszenia ”Pro Publico Bono” i Fundacji „Forum Gryf”.
  •  dr hab. prof. US Jarosław Korpysa. Ekonomista, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Związany z Katedrą Metod Wspomagania Decyzji i Neuronauki Poznawczej Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi działalność naukową
    w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości. Realizował wiele projektów naukowych, obecnie jest kierownikiem projektu “Neuroprzedsiębiorczość – neurokognitywistyczny model wykorzystywania szans przedsiębiorczych”. W swoim doświadczeniu posiada straże zagraniczne w tym w ramach programu Erasmus+ w Hellex Institute Bochum, w Uniwersytecie Cagliari (Włochy) oraz w ramach programu SCOPES w Uniwersytecie St. Gallen (Szwajcaria). Publikował w czasopismach naukowych: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Przegląd Organizacyjny, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Transformations in Business & Economics, Actual Problems of Econommics. Nagrodzony podczas międzynarodowej konferencji naukowej Enterprise in the global economy w Bukareszcie za najlepszą prezentację naukową. Wielokrotnie doceniany przez studentów w plebiscycie Złotej Kredy na najlepszą kadrę akademicką Wydziału.
  • Prowadzenie: red. Piotr Kobalczyk – kierownik redakcji publicystyki Radia Szczecin.

Debata dostępna na:

  • live na antenie Radia Szczecin

92.0 i 94.4 MHz – Szczecin

98,7 MHz – Kołobrzeg

106,3 MHz – Świnoujście

  • retransmisja online na:

www.radioszczecin.pl

Debata zostanie nagrana i umieszczona na kanałach YouTube Radia Szczecin i RODM w Szczecinie.

Zapraszamy

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"