SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

Biuletyn PREM nr 17 – Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje o trwających otwartych naborach na stanowiska w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Osoby, które dokonają zgłoszenia w niżej wymienionych naborach, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o tym fakcie Ministerstwu Spraw Zagranicznych na adres konkursy@msz.gov.pl, z podaniem nazwy stanowiska w tytule wiadomości.

Kandydaci powinni również zapoznać się z Informacją stanowiącą wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Nabór do Sekretariatu Rady Europy

Junior Project Officer

Miejsce wykonywania obowiązków: Starsbourg i inne

Termin składania aplikacji upływa 30 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=2064&Lang=Fr

 • Nabór do Kancelarii Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Director of Filtering and Support Services
Miejsce wykonywania obowiązków: Strasbourg

Termin składania aplikacji upływa 25 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=2063&Lang=En

 • Nabory do Europejskiej Dyrekcji ds. Jakości Leków i Opieki Zdrowotnej Rady Europy

Head of Division – Substances of Human Origin
Miejsce wykonywania obowiązków: Strasbourg

Termin składania aplikacji upływa 5 czerwca 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=2067&Lang=Fr

Scientific Assistant

Miejsce wykonywania obowiązków: Strasbourg

Termin składania aplikacji upływa 1 czerwca 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.coe-recruitment.com/JobDetails.aspx?vacancyID=2066&Lang=Fr

 • Nabór do Europejskiego Centrum Doskonałości ds. Zwalczania Zagrożeń Hybrydowych

Head of International Relations

Miejsce wykonywania obowiązków: Helsinki

Termin składania zgłoszeń upływa 24 maja 2023 r. o godz. 16.15 (UCT+3).

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz zasady dokonywania zgłoszeń znajdują się na stronie: https://www.hybridcoe.fi/news/job-vacancy-head-of-international-relations-from-september-2023/

 • Nabór na stanowiska w NATO

Head, Resources and Portfolio Management (ogłoszenie nr 230503)

Miejsce wykonywania obowiązków: Bruksela

Termin składania zgłoszeń upływa 21 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stroniehttps://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl

Defence Policy Officer – Russia G20 (ogłoszenie nr 230357)

Miejsce wykonywania obowiązków: Bruksela

Termin składania zgłoszeń upływa 21 maja 2023 r.

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stroniehttps://nato.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl

Zachęcamy również do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów do międzynarodowego sekretariatu Sojuszu Północnoatlantyckiego, które znajdują się na stronie internetowej NATO.

Więcej informacji o wolnych stanowiskach i zatrudnieniu w innych organach NATO można znaleźć na stronie NATO IS – Human resources (HR) websites of NATO Agencies and Commands.

 • Nabór na stanowiska w ramach Research Programme Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

Zgromadzenie Parlamentarne NATO (NATO PA) ogłosiło nabór na stanowiska pracowników naukowych do wsparcia zespołu politycznego Sekretariatu Międzynarodowego, w ramach tzw. Research Programme.

Miejsce wykonywania obowiązków: Bruksela.

Termin składania aplikacji upływa 28 maja 2023 r.

Informacje nt. wymaganych kwalifikacji, warunków zatrudnienia i aplikowania znajdują się na stronie: https://www.nato-pa.int/content/research-programme

 • Nabory w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka

Podczas 54. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie (11 września – 6 października 2023 r.) zostaną obsadzone następujące mandaty w ramach Procedur Specjalnych Rady Praw Człowieka:

Specjalny Sprawozdawca ds. praw osób z niepełnosprawnościami

Grupa robocza ds. dyskryminacji wobec kobiet i dziewcząt – wakat w ramach grupy regionalnej

Grupa robocza ds. wykorzystania najemników do łamania praw człowieka i prawa do samostanowienia

– wakat w ramach grupy regionalnej

Termin składania aplikacji upływa 13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00.

Dodatkowe informacje na temat stanowisk oraz zasad aplikowania dostępne są na stronie: https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/sp/hrc54

 • Nabory do UNESCO

Zachęcamy do zapoznania się z wykazem wakatów oraz szczegółowymi informacjami dotyczącymi prowadzonych naborów i procedur rekrutacyjnych, które znajdują się na stronie internetowej UNESCO.

 • Nabory do UNDP

Assistant Administrator and Director, Crisis Bureau
Miejsce wykonywania obowiązków: Nowy Jork

Termin składania aplikacji upływa 9 czerwca 2023 r. (północ czasu miejscowego)

Opis wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=112512

Stanowisko to odpowiada randze Assistant Secretary-General (ASG).

UNDP działa w blisko 170 państwach, służąc wsparciem w zakresie zwalczania ubóstwa, budowania potencjału rozwojowego i odporności oraz eliminacji nierówności. Dyrektor Biura Kryzysowego jest członkiem ciała decyzyjnego UNDP – Executive Group.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uprzejmie informuje, że Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) prowadzi nabory na szereg stanowisk w wielu miejscach na świecie, w których prowadzi działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie UNDP Jobs.

 • Nabory do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje o trwających naborach do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (ang. Asian Infrastructure Ivestment Bank, AIIB) rozpoczął działalność w styczniu 2016 r. Polska jest jednym z 57 członków-założycieli Banku. Siedziba Banku znajduje się w Pekinie.  Celem Banku jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i poprawa powiązań infrastrukturalnych w Azji. Bank inwestuje w infrastrukturę i inne sektory produkcyjne. Zajmuje się także promowaniem współpracy regionalnej i partnerstwa razem z innymi instytucjami rozwoju działającymi w regionie.

Wykaz aktualnych wakatów, opisy wymaganych kwalifikacji, dodatkowe informacje oraz platforma zgłoszeniowa znajdują się na stronie: https://www.aiib.org/en/opportunities/career/job-vacancies/staff/index.html.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem bezpośrednio bieżących informacji o pojawiających się ogłoszeniach o naborach w AIIB proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: konkursy@msz.gov.pl.

 • Nabory do FAO, WFP oraz IFAD

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), Światowy Program Żywnościowy (WFP) oraz Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa (IFAD) prowadzą nabory na szereg stanowisk, zarówno w Rzymie, siedzibie organizacji, jak i w kilkunastu krajach, w których te podmioty prowadzą działalność.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych naborów oraz procedur aplikacji znajdują się na stronie internetowej FAO,  stronie internetowej WFP oraz stronie internetowej IFAD.

 • Nabory do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO)

Informacje o wolnych stanowiskach pracy w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) publikowane są na stronie internetowej organizacji: https://wipo.taleo.net/careersection/wp_2/jobsearch.ftl?lang=en, a także na stronie Urzędu Patentowego RP: https://uprp.gov.pl/pl/bip/informacja-o-naborach-na-wolne-stanowiska-pracy-w-swiatowej-organizacji-wlasnosci-intelektualnej-wipo.

Więcej informacji znajduje się na stronie MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wykaz-aktualnych-naborow-na-stanowiska-w-wipo.

 • Staże w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA)

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego ogłosiła nabór na płatne staże. Oferowanych jest 12 miejsc na różnych stanowiskach w poszczególnych jednostkach agencji.

Staże mają umożliwić uczestnikom zdobycie doświadczenia zawodowego w dziedzinie przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa morskiego, reagowania na zanieczyszczenia morza oraz współpracy między państwami członkowskimi w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa morskiego. Stażyści mogą zdobywać doświadczenie i wykorzystywać w praktyce wiedzę zdobytą podczas studiów lub pracy zawodowej w dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa morskiego, komunikacji i administracji.

Czas trwania: 1 września 2023 r. – 28 lutego 2024 r., z możliwością przedłużenia o 6 miesięcy.

Miejsce wykonywania obowiązków: Lizbona.

Termin składania aplikacji upływa 26 maja 2023 r.

Dodatkowe informacje, kryteria naboru oraz zasady aplikowania znajdują się na stronie: https://recruitment.emsa.europa.eu/Vacancies/Notice.aspx?IDVano=190

 • Program stażowy Komisji Europejskiej

Komisja Europejska, podległe jej agencje i instytucje oferują płatne staże dla absolwentów szkół wyższych, a także dla osób studiujących co najmniej trzy lata. O odbycie praktyki lub stażu nie mogą się ubiegać osoby, które pracowały lub odbyły praktykę lub staż (trwające dłużej niż 6 tygodni) w jakiejkolwiek unijnej instytucji (agencji itp.). Czas trwania wynosi 5 miesięcy.

Terminy rozpoczęcia:
– 1 marca (okres aplikacyjny rozpoczyna się na przełomie lipca i sierpnia poprzedniego roku);
– 1 października (okres aplikacyjny rozpoczyna się w styczniu).

Dodatkowe informacje, kryteria naboru oraz zasady aplikowania znajdują się na stronie: https://traineeships.ec.europa.eu/

Odnośniki do stron organizacji międzynarodowych, które prowadzą nabory znajdują się na naszej stronie GOV.PL/DYPLOMACJA.

Zapraszamy do aplikowania!

 

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2019-2021"